Jou Bonatuurlike Kapasiteit vir God se Werk | World Challenge

Jou Bonatuurlike Kapasiteit vir God se Werk

Claude HoudeAugust 8, 2020

Die Bybel leer ons dat ware geloof bly hoop al is daar skynbaar geen hoop nie, dat dit dinge wat nie bestaan ​nie ​in wording roep en lewe bring waar daar dood is. God wil bonatuurlik vir ons geestelike en goddelike insig gee, sodat ons nie meer na mense, omstandighede en situasies kyk soos voorheen nie. Hy wil hê dat ons met nuwe oë, deur die geloof, bonatuurlik moet sien soos Hy sien. “Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die HERE sien die hart aan” (1 Samuel 16:7).

‘n Ongelooflike en onthullende ontmoeting tussen Jesus en Petrus illustreer hierdie waarheid briljant. Petrus het drie jaar saam met Jesus geleef. Dit lyk asof hy ‘n man was wat tot die beste en die slegste in staat was, met skrikwekkende onstabiliteit tussen die godvresende en die diaboliese. Terwyl Jesus sy dood en opstanding en die verstrooiing van die dissipels onmiddellik ná sy gevangeneming aangekondig het, het Petrus dapper uitgeroep: “Al sal al die ander U verlaat, ek sal by U bly tot my dood toe!” (sien Lukas 22:33).

Toe Jesus na Petrus gekyk en sy gewaagde verklaring aangehoor het, het Hy twee lotgevalle, twee planne en twee baie duidelike paaie in die lewe van sy dissipel onderskei. Die woorde wat Hy vir Simon Petrus gesê het, is soos salf op die wonde van die harte van diegene wat vasgevang is in die greep van mismoedigheid of wat hul visie verloor het. Ons Here het profeties met Petrus gepraat en Hy praat ook met ons terwyl Hy ons op ons name noem: “Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk” (22:31-32).

Petrus het Jesus verloën en met bitter trane berou gehad. Jesus het die verlossingsvermoë gehad om die slegste in Petrus raak te sien, maar tog vir hom te bid en bonatuurlik te voorsien dat Petrus skaars vyftig dae later, op die Pinksterdag, ​​te midde van ‘n opgewekte en opgewonde skare sou staan en woorde spreek wat letterlik aan die Kerk geboorte sou skenk!

Net soos by Petrus, sien Jesus waar jy was, waar jy tans is en wat jy kan word deur geloof in Hom. Hy weet wat in die onsigbare realm vir jou voorberei is, en Hy wil hê dat jy moet leer om jouself, sowel as ander, deur daardie dimensie van geloof te sien

Claude Houde is the hoofpastoor van Eglise Nouvelle Vie (Nuwe Lewe Kerk) in Montreal, Kanada. Onder sy leierskap het Nuwe Lewe Kerk gegroei van ‘n handjievol mense tot meer as  3500 in ‘n deel van Kanada met min suksesvolle Protestante kerke.

Download PDF