Huidige Vergenoegdheid | World Challenge

Huidige Vergenoegdheid

David Wilkerson (1931-2011)February 25, 2021

Vergenoegdheid was ‘n groot toets in Paulus se lewe. God het immers gesê dat Hy hom kragtig sou gebruik: “Hy is vir My ‘n uitverkore wektuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel” (Handelinge 9:15). Toe Paulus hierdie opdrag vir die eerste keer ontvang het, het hy “dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die Seun van God is” (9:20).

Paulus was nie haastig om te sien dat alles in sy leeftyd vervul word nie. Hy het geweet dat hy ‘n onveranderlike belofte van God gehad het, en hy het daaraan vasgehou. Vir die oomblik was hy tevrede om te bedien waar hy ook al was: om te getuig teenoor ‘n tronkbewaarder, ‘n matroos, ‘n paar vroue op ‘n rivieroewer. Hierdie man het ‘n wêreldwye opdrag gehad, maar tog was hy getrou om teenoor een-tot-een te getuig.

Paulus was ook nie jaloers op jonger mans wat skynbaar by hom verbygegaan het nie. Terwyl hulle deur die wêreld gereis en Jode en heidene na Christus toe gewen het, het Paulus in die tronk gesit. Hy moes luister na berigte oor groot menigtes wat hulle bekeer het deur mense met wie hy gestry het oor die evangelie van genade. Paulus het hierdie mense egter nie beny nie. Hy het geweet dat ‘n Christus-oorgelewerde man weet hoe om gebrek te ly sowel as oorvloed te hê: “Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is groot ‘n wins ... maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees” (1 Timótheüs 6: 6,8).

Die wêreld van vandag sê waarskynlik vir Paulus: “Jy is nou aan die einde van jou lewe. Jy het egter geen spaargeld en geen beleggings nie. Al wat jy het, is ‘n stel klere.” Ek weet wat Paulus se antwoord sou wees: “O, maar ek het Christus as wins. Ek sê vir jou, ek is die wenner. Ek het die pêrel van duur prys gevind. Jesus het my die mag gegee om alles neer te lê. Wel, ek het alles neergelê en nou wag daar ‘n kroon op my. Ek het net een doel in hierdie lewe: om my Jesus van aangesig tot aangesig te sien.”

Al die lyding van hierdie huidige tyd kan nie vergelyk word met die vreugde wat op jou wag nie.

Download PDF