Vrymoedigheid om God se Beloftes te Bid | World Challenge

Vrymoedigheid om God se Beloftes te Bid

David Wilkerson (1931-2011)April 6, 2021

Die Bybel sê vir ons dat die Here nie ‘n aannemer van persoon is nie. En omdat Hy nie witbroodjies het nie – omdat sy beloftes nooit van geslag tot geslag verander nie – kan ons Hom vra om aan ons dieselfde barmhartigheid te betoon wat Hy deur die geskiedenis aan sy volk bewys het. Selfs koning Manasse wat nog erger gesondig het as enige koning voor hom, is herstel toe hy tot inkeer gekom het” (sien 2 Konings 21:1-18).

Dus, dierbare gelowige, as jy bang is dat jy te dikwels teen die Here se barmhartigheid gesondig het ... as jy dink dat jy ‘n grens oorgesteek het, en God opgegee op jou ... as jy moedeloos is, neerslagtig is weens mislukking of onchristelike gedrag ... wanneer jy wonder of God jou eenkant toe geskuif het of sy liefde van jou weerhou weens sondes uit die verlede – as jy waarlik ‘n berouvolle hart het, gryp dan hierdie waarheid aan: GOD VERANDER NIE.

Verbind God tot sy Woord. Skryf elke herinnering neer wat Hy die afgelope jare vir jou gedoen het. Gaan dan na die Skrif en vind ander gevalle van sy “barmhartigheidsprededente” met sy volk. Bring hierdie lyste voor die Here en herinner Hom: “God, U kan u eie Woord nie verloën nie. U is dieselfde gister, vandag en vir altyd.”

Vandag het ons iets waarvan die heiliges in die Ou Testament net kon droom. En dit is God se eie Seun wat sit aan die regterhand van die Vader-Regter. Ons ken die Seun deur aanneming omdat Hy ons bloedverbond-broer is. En ons is in staat om aanspraak te maak op ons bloedverbond met Hom wanneer ons voor die Regter staan ​​en Hom verbind aan sy eie argumente: “Vader, ek het niks anders om na U te bring as u eie Woord nie. U het belowe dat ek volkome in Christus sou wees, dat U my sou verhoed om te val, en dat Jesus my voorganger sou wees. U het belowe dat U u ore sal oopmaak vir my smekinge en in al my behoeftes sal voorsien. O Here, wees my genadig en barmhartig in my uur van nood. Amen!”

Ek glo regtig dat God wonderlik geseën is wanneer ons sy troon met hierdie soort vrymoedigheid nader en hom verbind aan sy eie Woord. Dit is asof Hy vir ons sê: “Uiteindelik besef jy dit. Jy seën my!

Download PDF