Die Krag van God se Welbehae | World Challenge

Die Krag van God se Welbehae

David Wilkerson (1931-2011)May 13, 2021

God het nie net sy kinders lief nie, maar Hy verbly Hom in elkeen van ons. Hy het ‘n groot welbehae in ons.

Ek sien hierdie soort ouerlike plesier in my vrou, Gwen, wanneer een van ons kleinkinders bel. Gwen se gesig verhelder soos ‘n Kersboom wanneer sy een van ons dierbare kleintjies op die lyn het. Niks kan haar van die af foon af wegkry nie. Selfs as ek vir haar sê dat die President voor ons deur staan, sou sy my wegwys en aanhou praat.

Hoe kon ek ooit my hemelse Vader daarvan beskuldig dat Hy minder plesier in my het as wat ek in my eie nageslag het? Soms het my kinders my teleurgestel en dinge gedoen wat indruis teen dit wat ek hulle geleer het, maar nooit het ek opgehou om hulle lief te hê of om my in hulle te verlustig nie. So, as ek daardie soort volhardende liefde het as ‘n onvolmaakte Vader, hoeveel te meer sorg ons hemelse Vader vir ons, sy kinders?

Josua en Kaleb het in te midde van Israel opgestaan en uitgeroep: “As die HERE ‘n welbehae in ons het, sal Hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee” (Númeri 14:8, AFR53). Wat ‘n eenvoudige, maar kragtige deklarasie. Hulle het in wese gesê: “Ons Here het ons lief en verlustig Hom in ons, en Hy sal elke reus verslaan omdat dit Hom behaag om dit vir ons te doen. Daarom moet ons nie na ons struikelblokke kyk nie. Ons moet ons oë op ons Here se groot liefde vir ons hou.”

Deur die hele Skrif lees ons dat God Hom in ons verlustig. “Hy het ‘n behae in die wat regskape van wandel is” (Spreuke 11:20). “Die gebed van die opregtes is Hom welgevallig” (15:8). “Hy het my verlos van my magtige vyand...omdat hulle te sterk was vir my...maar die HERE was my steun. En Hy het my uitgelei in die ruimte; Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het” (Psalm 18:18-20).

Dit is absoluut noodsaaklik dat ons glo dat God ons liefhet en ‘n behae in ons het. Dan sal ons kan aanvaar dat alle omstandighed in ons lewens uiteindelik sal bewys dat dit ons Vader se liefdevolle wil vir ons is. Ons sal uit ons woestyn kom, terwyl ons leun op die liefdevolle arm van Jesus. Hy sal blydskap uit ons hartseer voortbring.

Download PDF