BOŽÍ CESTY JSOU VYŠŠÍ | World Challenge

BOŽÍ CESTY JSOU VYŠŠÍ

Carter ConlonJanuary 3, 2015

„Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: „Běž a hledej šípy, které vystřelím.“ Chlapec se rozběhl a Jonatan vystřelil šíp daleko před něj. Když chlapec dorazil blízko Jonatanova šípu, Jonatan na chlapce zavolal: „Ten šíp je přece ještě dál! Potom na chlapce volal: „Rychle, pospěš si, nestůj!“ Chlapec pak ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi“ (1. Samuelova 20:35-38).

Na chvíli zauvažuj o Davidově cestě, která vedla k rozhodujícímu bodu v jeho životě. Den, když pásl ovce svého otce, byl docela obyčejný den. Najednou byl ale zavolán, aby se setkal s prorokem Samuelem, který pomazal Davida za dalšího krále Izraele. Předtím, než David usedl na trůn, vybojoval mnohá vítězství nejprve ve své komůrce, a potom zvítězil před zraky zástupů nad obrem Goliášem. Když byl David pomazán, jeho srdce hořelo a víra působila v jeho srdci i odvahu.

Brzy potom si Saul vyvolil Davida za svého nástupce a David začal chválit Hospodina. Pořád při tom zakoušel nadpřirozenou Boží moc, neboť se proti němu nemohl postavit žádný nepřítel. Avšak nakonec se Saulovo srdce obrátilo proti Davidovi a to z pouhé závisti – což nás přivádí k našemu oddílu 1. Samuelovy. Saulův syn, Jonatan, říká Davidovi, „Promluvím se svým otcem. Schovej se v poli a já přijdu a vystřelím šíp. Pokud bude šíp za tebou, znamená to, že musíš utéci, protože ti ukládají o život.

Rozumím této situaci takto: Bůh mluvil sice k Davidovi, ale David naslouchal jen částečně. Hospodin mu říkal: „Mám plán pro tvůj život, ve kterém se splní všechny touhy, které jsem vložil do tvého srdce. Na rozdíl od panování Saula, pod tvým vedením dojde k událostem, které povedou k obnově Izraele. Ale do té doby, než ten den přijde, vás provedu i temnými místy. Musíte mě následovat cestami do hor i do údolí, i když mým cestám nebudete plně rozumět.

Takto chápu hlubší smysl verše „šíp je za tebou“. Je to Boží znamení a upozornění, že Jeho cesty jsou jiné a vyšší než naše, a že vše, co po nás žádá je, abychom Jej následovali!

 

Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.

Download PDF