KDYŽ MALIČKOSTI VEDOU K VÍTĚZSTVÍ | World Challenge

KDYŽ MALIČKOSTI VEDOU K VÍTĚZSTVÍ

Tim DilenaJuly 25, 2020

Všichni známe příběh Davida, mladého pastýře, který se stal hrdinou, když porazil pelištejského obra Goliáše. David byl nejmladší syn Jišaje, jehož tři nejstarší synové sloužili v armádě krále Saula. Jejich otec Jišaj poslal Davida na bitevní pole, aby zkontroloval své bratry a přinesl jim zásoby.

„Deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Vyhledej bratry, podívej se, jak se jim daří, a přines od nich zprávy. Jsou se Saulem a s ostatními izraelskými muži v údolí Ela a bojují s Pelištejci. David časně ráno vstal … a šel“ (1. Samuelova 17, 18-20).

Otec Davida požádal o malou službu, a David poslechl. Vůbec ho nenapadlo, že tento obyčejný úkol povede k velikému vítězství. David byl odvážný a zabil Goliáše, který se vytrvale vysmíval mužům Izraele. Tento čin působil naprostý obrat v Davidově životě (přečtěte si celý příběh v 1. Samuelově 17, 23-51).

Přemýšlej o tom. Davida nevedl Duch Svatý, aby přinesl sýr svým bratřím. David šel proto, že mu to řekl jeho otec. Když David přinesl zásobu sýra, vykonal obyčejnou službu, ale Bůh ho tím přivedl na místo a do situace, kterou pro něj naplánoval.

Hudson Taylor, britský misionář v Číně, řekl: „Malá věc je malá věc, ale věrnost v malé věci je velká věc.“

Cesta k tomu, co pro tebe Bůh připravil, začíná skromnými úkoly, které nemusí odpovídat tomu, co bys chtěl dělat. Musíš projít zkouškou pokory. Mnoho lidí nebylo vybráno, aby bojovali s obrem, protože nechtěli přinést sýry!

Projdi si Bibli od začátku do konce a najdeš řadu příběhů mužů a žen se služebným srdcem, myslí a duchem, díky kterým se stal svět mnohem lepším:

Mojžíš neřekl: „Nepůjdu na poušť.“ Rút neřekla: „Nechci žít s tchýní.“

Noe neřekl: „Nepostavím loď.“ Marie neřekla: „Nechci rodit jako pana.“

Pavel neřekl: „Nebudu psát dopisy.“ Ježíš neřekl: „Nepůjdu na kříž.“

Konej svou zdánlivě nevýznamnou službu a důvěřuj Pánu, že Tě přivede k tomu, co pro tebe připravil. Dones sýr!

Download PDF