KRISTUS V RODINĚ | World Challenge

KRISTUS V RODINĚ

Claude HoudeFebruary 27, 2021

Když vyučuji Bibli, neustále mě udivuje její aktuálnost pro rodinný život v 21. století. Bible je jedinou starodávnou knihou, jejíž autor stále žije. Skrze boje a zkoušky, kterými procházíme v Boží rodině, se posiluje víra a důvěra, protože „nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé“ (Žalm 127,1) a „blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách“ (Žalm 128,1).

Žalmista píše o mnoha zaslíbeních a požehnání, které přichází k těm, kdo staví svůj domov s Bohem. Zakouším to i já ve svém domě a mohu vás ujistit, že je to pravda.

  • Bude zde radost a spokojenost (viz Žalm 128,1).
  • Budou prosperovat a budou požehnáni Bohem. „Co rukama vytěžíš, budeš i jíst.“ (Žalm 128,2)
  • Tvá manželka, matka, bude kvést (viz Žalm 128,3).
  • Děti budou pevně zakořeněné v křesťanských hodnotách a bude to vidět v jejich životě; budete spolu v jednotě u stolu (viz Žalm 128,3).
  • V každém čase, i v bouřích, budete zažívat pokoj, z generace na generaci. Nebudete zmateni, když budete muset čelit nepřátelům (viz Žalm 128,5–6).

To samozřejmě neznamená, že naše rodiny budou dokonalé. Ani Ježíšovi rodiče nebyli dokonalí. Vzpomenete si na jejich cestu do Jeruzaléma? Ježíšovi nebylo více než 12 let a jeho rodiče na něj jednoduše zapomněli, zatímco on zůstal v chrámu.

Představte si rozhovor mezi otcem a matkou, když se vraceli domů. I přes omyl a opomenutí, „Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem“ (Lukáš 2,52). Ježíš rostl v moudrosti, jeho rodina rostla v lásce, vztazích i duchovně.

Přestože Ježíšovi rodiče nebyli dokonalí; Bible ukazuje model mimořádné rodiny a všem připomíná a povzbuzuje: silná rodina není dokonalá rodina. Spíše je to rodina, která roste.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v části Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF