MOUDŘE SI VYBÍREJ PŘÁTELE | World Challenge

MOUDŘE SI VYBÍREJ PŘÁTELE

Tim DilenaMay 23, 2020

„Bez moudrého vedení národ upadá, jde ovšem kupředu, má-li dostatek dobrých rádců.“ (Přísloví 11,14)

Boží slovo mluví jasně o důležitosti moudrého výběru blízkých spolupracovníků nebo přátel. Všichni máme rádi přátele se společnými zájmy a koníčky, ale měli bychom si vybrat lidi, kteří mají vysoké morální standardy a ušlechtilé principy. Špatní přátelé se často pokusí něco od vás získat nebo vás využijí pro vlastní sobecké zájmy. Řeknou vám, co chcete slyšet, i když to pro vás není dobré; ve skutečnosti hloupá rada může mít tragické následky.

V Božím slově je zaznamenán příklad poslechnutí nesprávné rady špatných lidí. Král Rechabeám nastoupil na trůn po smrti svého otce Šalomouna. Představte si, že kraloval po nejmoudřejším muži, který kdy žil! Brzy se začalo schylovat k občanské válce mezi králem Rechabeámem a Jeroboámem - situace, která vyžadovala velkou moudrost.

Moudří starší, kteří radili králi Šalomounovi, měli pro Rechabeáma dobrou radu. Rada, kterou dali, byla staletí stará, ale velmi důležitá a moudrá. Avšak Rechabeám naslouchal také hlasům svých mladých nezkušených, nezralých přátel. Měl možnost zvolit pravdu, ale rozhodl se poslouchat své vrstevníky.

Starší dali Rechabeámovi dobrou radou, on ale učinil hloupé rozhodnutí: „On však nedbal rady starců, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kteří s ním vyrostli a teď byli v jeho službách.“ (1. Královská 12,8) Byla to katastrofální chyba, která vyústila ve vyhnanství, ztrátu životů, ničení a zajetí. To všechno proto, že mladý král poslouchal kamarády místo starších rádců.

Máš někoho, kdo ti řekne pravdu? Pros Ducha svatého o schopnost rozlišování při výběru blízkých přátel.

Pastor Tim Dilena sloužil 30 let v Detroitu, poté 5 let v New Yorku v Brooklyn Tabernacle. Nyní je se svou ženou Cindy v Lafayette, Louisiana.

Download PDF