NECHTE SI PORADIT OD PÁNA | World Challenge

NECHTE SI PORADIT OD PÁNA

David Wilkerson (1931-2011)September 22, 2020

„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy“ (Jan 16,13).

Víme, že Ježíš byl zcela závislý na  Otci a je také příkladem odevzdání se a důvěry k Bohu. Ježíš je pro nás důkazem, že takový život můžeme prožít i my. Pokud tak budeme žít, Bůh bude kormidelníkem naší duše. Ale je jím v tuto chvíli opravdu? Příliš často, jakmile přijde nějaká krize, zpochybňujeme Boží věrnost a upadneme do pochybností a strachu a spoléháme na vlastní rozum.

Mnoho křesťanů čte pravidelně Bibli s tím, že je to živé, zjevené Boží slovo pro jejich život. Stále dokola čtou záznamy o tom, jak Bůh mluvil po celé generace ke svému lidu. A přesto žijí tak, jako by Bůh dnes už ke svému lidu nemluvil.

Spousta věřících se po celé generace řídí při rozhodování vlastním uvážením, místo aby se na modlitbách dotazovali Boha a hledali radu v jeho Slovu. Mnozí se rozhodnou podle svého srdce a poté Boha žádají, aby jim schválil jejich aktivitu a skutky založené na tomto rozhodnutí.

Směřují energicky vpřed a jediná jejich modlitba je: „Pane, pokud to není tvá vůle, tak mě zastav.“

Kanadský novinář a spisovatel Malcom Gladwell napsal knihu s názvem: Mžik. Jak myslet bez přemýšlení. Nastiňuje zde zhruba toto: „Důvěřujte svým instinktům. Ukazuje se, že řešení, které vás vždy napadne jako první, je to nejlepší.“ Každý den a na každém rohu se setkáváme s podněcováním k unáhlenému rozhodnutí: „Tohle je nabídka století! Přes noc můžete vydělat ranec! Tato příležitost ale nebude trvat věčně, musíte si pospíšit! Pojďte do toho teď hned!“ Vše směřuje k jedinému: „Teď, hned, okamžitě!“

My bychom se ale měli ptát: „Modlil jsem se za to? Hledal jsem v této věci moudrost Páně? Dostal jsem radu podle Boží vůle?“

Jaká je vaše praxe? Kolik důležitých rozhodnutí jste učinili s tím, že jste věc svěřili Pánu a upřímně jste se za ni modlili? Bůh chce převzít kontrolu nad našimi rozhodnutími, protože nás chce ochránit před katastrofami – což je obvykle to, kam vedou naše ukvapená rozhodnutí.

Bůh zaslíbil, že těm, kdo ho hledají, zjeví jasně svou vůli. Pokud mu předáš veškerou kontrolu, uslyšíš, jak říká: „Mé milované dítě, to je ta cesta. Kráčej po ní s důvěrou, protože já mám vše pod kontrolou.“ Jak úžasné je mít milujícího Otce!

Download PDF