NEJDŘÍVE CHODIT, POTOM LÉTAT | World Challenge

NEJDŘÍVE CHODIT, POTOM LÉTAT

Tim DilenaJune 27, 2020

„Ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na  křídlech jako orli; běží, a neunaví se, chodí, a neochabnou.“ (Izajáš 40,31)

Toto je jeden z nejúžasnějších veršů v Bibli a my ho neumíme číst. Upneme se na „vznášejí se na křídlech jako orli“ a přeskočíme části o chůzi a běhu. Ale létat jako orel není naším cílem. Ve skutečnosti většinu dní se nemusíme cítit na létání - ale s naším Spasitelem můžeme dělat krok za krokem.

Pavel říká: „Duchem choďte a žádost těla nedokonáte“ (Galatským 5,16). Všimněte si, že říká: „choďte“ v Duchu, ne létejte v Duchu. Nezačínáme ve sprintu nebo ve vzduchu jako orel.

Křesťanství je chůze víry, nikoli běh víry. Může to znít nudně, ale je to skutečnost. „Chodíme vírou“ (2. Korintským 5,7). Chůze znamená dělat základní, jednoduché věci, které ctí Boha - věci, jako je rozhodnutí se modlit, chodit do církve, říkat svým blízkým, že je miluješ, připravit snídani pro svou rodinu, číst Bibli. Každý čin poslušnosti je krokem a každý krok se promění v duchovní chůzi.

Když uděláš malý krok poslušnosti, Bůh ho požehná. Možná se nebudeš cítit na uctívání nebeského Otce se zdviženýma rukama, ale vynaložíš trochu úsilí, protože ho miluješ - a Bůh udělá zbytek. Možná se necítíš být laskavý, abys někoho oslovil, ale děláš to proto, že máš soucit a chceš potěšit Ježíše.

Pavel nám dává pokyn, abychom šli krok za krokem. Postavte jednu nohu před druhou a kroky se stanou chůzí. Ti, kteří chodí, jsou ti, kteří vydrží. Ti, kteří se snaží běžet a létat, se obvykle unaví a už je nikdo neuvidí. Dietrich Bonhoeffer, německý farář a teolog, to řekl dobře: „Jeden skutek poslušnosti je lepší než stovka kázání.“

Rozhodni se dnes a dovol Bohu, aby tě vedl krok za krokem, tak jak se snažíš chodit s ním. Jdi vírou (2. Korintským 5,7), utíkej závod s vytrvalostí (Židům 12,1), a pak se vznášej jako orel (Izajáš 40,31).

Pastor Tim Dilena sloužil 30 let v Detroitu, poté 5 let v New Yorku v Brooklyn Tabernacle a 5 let v Lafayette v Louisianě. V květnu 2020 se stal starším pastorem církve Times Sguare.

Download PDF