NIC NENÍ CENNĚJŠÍ NEŽ JEŽÍŠ | World Challenge

NIC NENÍ CENNĚJŠÍ NEŽ JEŽÍŠ

David Wilkerson (1931-2011)July 17, 2020

„To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích … aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka: ‚Otevřu svá ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryto od založení světa.‘“ (Matouš 13, 34-35)

Bible jasně říká, že existují Boží tajemství: „s přímými však sdílí svá tajemství.“ (Přísloví 3,32) Tyto skryté pravdy nebyly od založení světa známy, ale Matouš nám říká, že jsou obsaženy v Ježíšových podobenstvích. Mají moc skutečně osvobodit křesťany, pokud jsou ochotni zaplatit náklady na jejich objevení.

Podívejme se na podobenství o perle velké ceny. „Nebeské království je podobné kupci, hledajícímu krásné perly. Když objeví jednu drahocennou perlu, jde a prodá vše, co má, a koupí ji.“ (Matouš 13, 45-46) Tento obchodník byl také znalec, vydělával si na živobytí tím, že zkoumal a hodnotil drahé perly z hlediska jejich kvality a hodnoty. Představuje velmi malou skupinu věřících a Ježíš je perlou nevyčíslitelné hodnoty.

Je zřejmé, že perla patřila nebeskému Otci. Stejně jako každý syn je vlastnictvím svého otce, tak i Ježíš patří Otci. Ježíš je vlastně nejcennějším majetkem Otce a jediná věc mohla způsobit, že se Otec vzdal této neocenitelné perly — láska. Otec a Syn před stvořením světa uzavřeli smlouvu, a v této smlouvě Otec ustanovil, že se svého Syna vzdá jako oběti za účelem vykoupení lidstva.

Když kněží zkoumali tuto perlu, ocenili ji velmi nízko. „I vzali třicet stříbrných, náhradu za život otroka, na kterou ho ocenili synové Izraele“ (Matouš 27,9). Přemýšlej o tom! Bůh vesmíru dal svou drahocennou perlu, aby byla dostupná všem, ale tito muži ji ocenili minimální hodnotou.

Milovaní, Božím záměrem je, aby jeho perlu našli ti, kdo touží mu patřit. Vypadá to, jako by řekl: „Moje perla je k mání pouze pro ty, pro které má velkou hodnotu.“ Ježíš vám nabízí všechno, co On je: radost, mír, smysl života, svatost. Je to váš poklad, který získáte výměnou za svou důvěru, lásku a víru v jeho Slovo.

Download PDF