POHNUT K LÁSCE | World Challenge

POHNUT K LÁSCE

David Wilkerson (1931-2011)June 30, 2020

Většina kázání na téma Letnic se zaměřuje na znamení a zázraky, které činili apoštolové, na ony tři tisíce lidí, kteří se obrátili za jediný den, anebo na ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na apoštolech. Ale už tak často neslýcháme o události, která byla největším zázrakem vůbec. Celé zástupy lidí měly skrze mocné konání Ducha možnost poznat, kdo je Ježíš a s tímto živým a jasným vjemem se vracely zpět domů, ke svým národům.

Doslova přes noc se před domy v celém Jeruzalémě a okolí objevily tisíce cedulí s nápisem „Na prodej“. Písmo nám říká: „Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval … Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval“ (Skutky 2,44-45; 4,34-35).

Představte si situaci v Jeruzalémě: Spousty domů, bytů a hospodářských stavení bylo najednou na prodej, stejně jako vybavení těchto domácností, nábytek, oblečení, nářadí, nádobí a umělecké předměty.

Náhodní kolemjdoucí se museli ptát: „Co se tu děje? Vědí snad ti lidé něco, co my ne?“ Každý věřící by jim odpověděl: „Ne, my jsme následovníci Ježíše, a když jsme dali své srdce Mesiáši, jeho Duch nás změnil. Teď konáme Boží skutky a dáváme peníze chudým a potřebným.“

Jak Duch svatý způsobil tuto změnu v srdcích nově pokřtěných obyvatel Jeruzaléma? Jistě byli povzbuzeni slovy Ježíše: „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ (Matouš 25,35-36).

Tito věřící věděli, že už nikdy nemůžou žít stejný život jako dřív. Viděli, jak důležité je správně reprezentovat Ježíše a to je přimělo jít domů, kde vzali vše, co nutně nepotřebovali a začali to prodávat na ulici. Ježíšova slova jim dala nový postoj lásky a soucit s potřebnými.

Pokud voláš po Božím doteku a toužíš po větší horlivosti pro Ježíše, vezme tě na velkou cestu pod vedením Ducha svatého. A na té cestě budeš také čelit Ježíšově výzvě, abys pomáhal ostatním.

Download PDF