POZNEJ HLAS SVÉHO PASTÝŘE | World Challenge

POZNEJ HLAS SVÉHO PASTÝŘE

Gary WilkersonJuly 27, 2020

„Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí … ovce svého pána poznávají už po hlase. Pastýř na ně volá jménem a ony k němu běží, a vyvádí je ven.“ (Jan 10, 2-3)

Všichni potřebujeme vedení při rozhodování v životě, ale v chaotickém světě získat dobré vedení není vždy snadné. Ježíš dává jasně najevo, že s jeho dětmi je to jiné. „Jeho ovce“ znají jeho hlas a „běží k němu“. Tento obraz ukazuje, že dobrý pastýř své ovce chrání a pečuje o ně.

Stačí to pro těžká rozhodnutí, která všichni musíme dělat? „Koho si vezmu? O jaké povolání mám usilovat? Jaký je smysl mého života? Tyto otázky nás tíží.

Stejně jako Pastýř o nás pečuje a zaopatřuje nás, nepřítel ďábel hledá, jak nás okrást. Satan chce zničit naši převzácnou víru a Ježíš ho popisuje jako zloděje, který se plíží do ohrady: „Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, je zloděj a lupič … Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a hubil“ (Jan 10, 1.10).

Překážka, které každý křesťan čelí, je svůdné evangelium falešných učitelů. Ježíš učí: „Za cizím však jistě nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají“ (J 10,5). „Cizí“ vypadají a oblékají se stejně jako kterýkoli dobrý pastýř, i jejich hlas zní podobně, ale evangelium, které kážou, postupně vede lidi pryč od Kristova bohatství a „dobré pastvy“, dokud nejsou jejich duše zničeny.

Je nezbytné učit se poznávat hlas Dobrého Pastýře a rozlišovat ho od falešných pastýřů. A jediná cesta, jak odhalit padělek, je důvěrně znát originál. Stane se to jedině tak, že se krmíme potravou našeho Pastýře: „Víra je ze slyšení slova Kristova.“ (viz Římanům 10,17)

Download PDF