PROHRÁBNI SI PRSTY SVÉ VLASY | World Challenge

PROHRÁBNI SI PRSTY SVÉ VLASY

David Wilkerson (1931-2011)February 24, 2021

Kristus popsal poslední dny jako znepokojující a děsivé období. Co nám dal, aby nás připravil na ty pohromy? Jaký byl jeho protijed na strach, který měl přijít?

Ježíš nám dal nám ilustraci Otce, který sleduje vrabce, Boha, který má spočítané všechny vlasy na našich hlavách. Tyto ilustrace mají ještě větší smysl, když vezmeme v úvahu kontext, ve kterém je Ježíš dal.

Mluvil v těch obrazech k učedníkům, když je posílal evangelizovat do izraelských měst. Dal jim moc vyhánět démony a uzdravovat choroby a nemoci. Pomysli na to, jak vzrušující okamžik to musel být pro učedníky. Dostali moc dělat zázraky a divy! Ale pak přišla strašlivá varování:

„Nebudete mít žádné peníze. A nebudete mít domov, ani střechu na spaní. Místo toho vás budou nazývat kacíři a ďáblové. Budete biti v synagogách, odvlečeni před soudce a uvrženi do vězení. Budete nenáviděni a opovrhováni, zrazeni a pronásledováni. Budete muset prchat z města do města, abyste se vyhnuli kamenování.“

Zároveň Ježíš třikrát řekl milovaným přátelům: „Nebojte se!“ (Matouš 10: 26.28.31). A dal jim protijed na veškerý strach: „Otcovo oko stále hledí na vrabce. O co víc bude vždy hledět na vás, jeho milované?“

Ježíš říká: „Když tě přepadnou pochybnosti - když jsi na konci s rozumem a myslíš si, že nikdo nevidí, čím procházíš - je způsob, jak najít odpočinek a jistotu. Podívejte se na malé ptáky za oknem. A prohrábni si prsty vlasy. Pamatuj si, co jsem řekl, že ta malá stvoření mají pro Otce nesmírnou hodnotu. A vlasy vám mají připomínat, že pro něj máte mnohem větší hodnotu. Jeho oko stále hledí na vás. A ten, kdo vidí a slyší každý váš pohyb, je blízko.“

Tak se o nás Otec stará v těžkých dobách.

Download PDF