SÍLA PŘÁTELSTVÍ | World Challenge

SÍLA PŘÁTELSTVÍ

David Wilkerson (1931-2011)October 6, 2020

„Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás potěšil příchodem Tita“ (2. Kor 7,6).

Pavel podnikl služební cestu do Troady, kde se k němu měl připojit jeho duchovní syn Titus. Toužil vidět svého zbožného syna v Kristu a věděl, že jeho duch bude povzbuzen Titovou přítomností. Když však přijel do Troady, Titus tam nebyl.

Pavlovi se v Troadě otevřely dveře ke službě, ale jeho srdce bylo zarmoucené, protože očekával Tita. O této zkušenosti napsal: „Když jsem přišel s Kristovým evangeliem do Troady, měl jsem tam od Pána otevřené dveře, ale v duchu jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita … Proto jsem se vydal do Makedonie“ (2. Kor 2, 12-13).

Pavel udělal něco, co nikdy v životě neudělal, něco, co bylo v rozporu se vším, co kázal. Odešel a plný neklidu putoval do Makedonie. Dokonalý obraz zraněného Kristova vojáka. Velký apoštol byl zbit v mysli, na těle i duchu. Proč? Co přivedlo Pavla do tohoto bodu? „V duchu jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého bratra Tita.“ Byl sám a zoufale potřeboval přátelství.

Satan na nás vždy přijde zaútočit, když jsme unavení z bitvy. Tehdy jsme nejzranitelnější vůči jeho lžím a nepřítel mohl zasáhnout Pavla hned dvěma brutálními: „Titus nepřišel, protože tě odmítl“ nebo „Titus tu není, protože už nejsi efektivní, Pavle. Tvoje služba prostě nepřináší ovoce.“

Pokud chodíte důvěrně s Pánem, víte velmi dobře, čemu Pavel čelil. Satan je otcem lží, a právě teď ti možná šeptá podobné lži: „Všichni tě odmítli.“ „V práci pro Boží království nemáš místo. Jen zabíráš prostor.“

Titus se nakonec dostal do Makedonie a dorazil s osvěžujícím duchem. Pavlovo srdce se pozvedlo, když se oba muži setkali. Napsal: „Jsem naplněn potěšením, přes všechna naše soužení přetékám radostí“ (2. Kor 4,7).

Bůh používá lidi k občerstvení dalších lidí! Hledej příležitost stát se Titem někomu, kdo je v duchu skleslý. Pouhý jednoduchý telefonní hovor dokáže přinést útěchu a osvěžení bratrovi nebo sestře v Kristu a vyústit v uzdravení ducha.

Download PDF