VEDENI PRAVDOU V DOBĚ LŽI | World Challenge

VEDENI PRAVDOU V DOBĚ LŽI

Carter ConlonSeptember 19, 2020

V této době, kdy se objevuje nesčetné množství různých hlasů a falešných proroků, je nezbytné mít zdravou mysl, jasně rozlišovat Boží hlas a nechat se vést pravdou. Pokud se obrátíte k Bohu celým srdcem, začne vám zjevovat své Slovo a svůj hlas. „Na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní,‘ ať budete chtít doprava nebo doleva.“ (Izajáš 30,21)

Bůh vám dá zdravou mysl, pokud po tom toužíte. Dá vám porozumět Písmu, upevní vás na Božích cestách a budete schopni rozpoznávat pravdu. Brzy se dostanete do bodu, kdy již nebudete ovládáni svým přirozeným myšlením a nebudete bojovat ve své mysli. To znamená, že nebudete ovlivňováni tím, co říkají ostatní lidé, ani tím, co vidíte ve zprávách. Nepřekoná vás strach při každé špatné zprávě, kterou slyšíte, protože budete vědět, co je správné a co říká Bible.

Budete si pamatovat, co k vám Bůh promluvil, a když v tom, co říká, budete chodit, dožijete se toho, že se to naplní. Peklo může proti vám vyslat z hlubin nejtemnější nepřátele, ale vy budete mít jistotu, že Boží pravda může celou hordu poslat na útěk. „Co k tomu dodat? Když je Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Římanům 8,31) Nebo když se objeví obavy ze zajištění budoucnosti, najednou si vzpomenete na Davidova slova: „Byl jsem mladý a teď jsem starý, ale neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.“ (Žalm 37,25)

Hlavní rozdíl mezi lidmi se zdravou myslí a ostatními bude vidět na Božím vedení v jejich životech. David napsal: „Na zelených loukách mi dává odpočinout, ke klidným vodám mě přivádí“ (Žalm 23,2). Ti, kdo mají zdravou mysl, budou vedeni něžným hlasem svého Spasitele a budou dostávat ujištění bez ohledu na to, čemu budou v následujících dnech čelit.

Síla, láska a zdravá mysl pochází pouze od Boha. Důvěřujte mu, má moc učinit vás tím, čím vás povolal. Rozhodněte se ve svém srdci hledat jeho vůli, a Bůh udělá svou část - naplní vás Duchem svatým, který přemůže každého ducha strachu.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem. V květnu 2020 se stal General Overseer of Times Square Church, Inc.

Download PDF