OPLÝVAT V NADĚJI | World Challenge

OPLÝVAT V NADĚJI

David WilkersonJanuary 30, 2015

Nedávno se ke mně dostal dopis od jedné velmi rozrušené sestry: „Jsem velmi vyděšená. Myslím, že by bylo skvělé, kdyby na nás spadla vodíková bomba, obzvláště pak na mě a mou rodinu. Během jediného okamžiku bychom to měli všechno za sebou. A byli bychom s Ježíšem! Přišla jsem o manžela, který zemřel na rakovinu a jedna z mých dvou svobodných dcer má také zdravotní problémy a už dva roky nemůže pracovat. Já jsem se právě vrátila z nemocnice a zotavuji se s bolavými zády. V posledních několika letech jsem si toho už hodně vytrpěli. Členové našeho společenství jsou pronásledováni a i další mojí přátelé nemilosrdně trpí. Mým údělem jsou jen strach a úzkost. Pane Wilkersone, jsme zranění! Neexistuje snad pro nevěstu Kristovu žádná naděje?“

Tato žena je jen jednou z tisíce, kteří nám píší o svém zoufalství a beznaději. Slýcháváme tak od mnoha lidí, kteří hluboce milují Pána, že zakoušejí situace a podmínky, které se jim zdají beznadějné. Mluví o svých manželstvích, která se dostala do slepé uličky, o zdravotních a rodinných problémech a většina z nich používá fráze typu: „Není žádná cesta, jak z toho ven!“

„Nevypadá to, že by mě Bůh slyšel.“

„Nikdy se to nezmění. Je to čím dál tím horší.“

„Někdy si říkám, jestli mi to stojí za to. Přála bych si, aby mě Pán z této šlamastiky vytáhl.“

Říká se, že horší než šílenství je jen zoufalství a beznaděj. Ale díky Bohu sloužíme Hospodinu, který je Bohem naděje! Řecký výraz pro naději je „elpo“, což znamená, „těšit se na něco s příjemným očekáváním a důvěrou.“ Apoštol Pavel napsal Římanům: „Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.“ (Římanům 15:13).

Pavel přichází s neuvěřitelným nápadem: „Budete oplývat v naději“, tím myslí „že jí budete mít nazbyt, bude se jednat o nadměrný až přetékající přísun naděje!“ Někteří si možná myslí: „Tohle zní jako krutý žert. Ve své současné situaci netoužím po ničem jiném než záblesku naděje, alespoň malém potvrzení vyslyšené modlitby. Stačí jeden jediný náznak změny!“

Milovaní, Boží slovo je ale pravdivé! On je Bohem naděje – naděje, které je nadmíru až přetéká.

Download PDF