VĚCI ZASVĚCENÉ ZNIČENÍ | World Challenge

VĚCI ZASVĚCENÉ ZNIČENÍ

Gary WilkersonFebruary 9, 2015

Pán varoval Izraelity, aby si nepřivlastnili žádnou kořist od poražených nepřátel. Proč to měli zakázané? Aby nedůvěřovali v lidskou sílu nebo aby se nepokoušeli porazit své nepřátele kvůli hmotnému zisku. Bůh chtěl, aby byly jejich oči upřeny na věci nahoře, nikoli na věci „zasvěcené zničení“ (hmotné bohatství, které se vytrácí jako tráva – viz Jozue 6:18).

Avšak jeden muž, Akán, se rozhodl, že si vezme něco pro sebe. „Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, dvě stě šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze padesáti šekelů. Vzplanul jsem žádostí a vzal jsem si to“ (Jozue 7:21). Skutečně toho nebylo hodně – jen pěkný plášť a hrst stříbra a zlata. A přece je to vždycky jen jedna nepatrná věc, na kterou Bůh ukáže prstem. Proč? Protože ví, že jediná věc dokáže zabránit naplnění jeho plánu pro náš život.

Je ve tvém životě něco, co zanedbáváš – třeba jen jedna věc, která dokáže zadržet to nejlepší, co pro tebe má Bůh? Pro mnohé z nás to mohou být opodstatněné věci. Možná, že toužíme po svých úsporách, o nichž nám Bůh říká, abychom je darovali, anebo si držíme vytouženou kariéru, která nás odvádí od rodiny. Stejně jako Akán si můžeme držet něco „bezvýznamného,“ aniž bychom uvážili, co to udělá s naším srdcem. Bůh nám říká: „Ano! Odstraň tu věc, která ti nepatří. Přestaň na ní lpět, protože již jediná malá skrytá věc dokáže zadržet nepřekonatelné vítězství, které ti chci dát.“

Náš Bůh chce skrze nás činit mocné věci. Chce skrze nás ukázat světu svou lásku. A tak, pokud tíhneme k nějaké hodnotě, která brání Božímu působení – jsme v něčem svéhlaví, na něčem nebo někom závislí nebo se zdráháme Bohu ve všem důvěřovat - Bůh nás na to upozorňuje.

Na co ti Pán ukazuje ve tvém životě? Máš odstranit jednu nepatrnou věc? Nebo přijmout něco, co jsi zanedbával? Neodkládej svou odpověď na věrný hlas Ducha.
 

Download PDF