Ikke fremmede længere | World Challenge

Ikke fremmede længere

Gary WilkersonOctober 14, 2019

Gud skabte mennesket for at have fællesskab med ham. Hans evige formål var, at mennesket kunne få del den treenige kærlighed, accept, mildhed og et dybt kendskab til hinanden. Synden kom ind i verden og ødelagde dette fællesskab; og sammen med det kom skam, fremmedgørelse, adskillelse og håbløshed. Men så trådte Kristus ind på scenen!

"Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred… Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand." (Ef. 2:12-14,19).

Paulus taler om den personlige forandring som sker ved kraften af Jesu Kristi kors. Men han taler også om at bringe fred og genoprettelse til et fællesskab mellem personer. Hvis du en gang havde en relation til andre, som var fjendtligt, frygtsomt, med adskillelse og uro, så er du nu i stand til at vandre i forsoning, fred og kærlighed. Du er blevet retfærdiggjort i Kristus, og muren af vrede og modstand er revet ned. Fra nu af vil du vandre i kærlighed, fred, accept, frihed og helbredelse. Der bliver sikkert stadigvæk sagt sårende ord, men du vil ikke længere bygge en fjendtlig mur op, lige som du gjorde før.

Guds Ord siger således: "Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer." (Rom. 12:18). Med andre ord, Gud vil give dig nåde til at tilgive og være nådig mod andre, selvom det ikke bliver vel modtaget. Uanset vil du være i stand til at huske, "at du var adskilt fra Kristus,"  men det var i fortiden. Du er nu medlem af Guds husholdning, og du er fri på grund af Kristi offer. I denne vidunderlige position  kan du nu vandre i hans sejr!

Download PDF