Venter på at Guds Ånd bevæger sig | World Challenge

Venter på at Guds Ånd bevæger sig

Jim CymbalaAugust 1, 2020

 

Efter Saulus' dramatiske omvendelse på vejen til Damaskus (se Ap.G. 9:1-8), bevægede han sig lidt rundt, og gjorde blandt andet et kort besøg hos apostlene i Jerusalem, før han vendte tilbage til sin hjemby, Tarsus. Senere kom Barnabas der, og overbeviste Saul til at slutte sig til ham, og hjælpe til i menigheden i Antiokia, hvor Guds nåde var så stærk (se Ap.G. 11:9-26). Disse to sluttede sig til andre åndsfyldte profeter og lærere, og tjente der i mange måneder, mens de styrkede de troende i deres tro på Jesus. 

Idet lederne i menigheden i Antiokia bevidst søgte nærmere Gud (med tilbedelse og faste), kom Gud også nærmere dem, som han havde lovet (se Jakob 4:8). Lukas beretter om det på en måde, der giver os nogen  indsigt i de første kirkelederes åndelige praksis. 

"Mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: »Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til.«  Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem af sted." (Ap.G. 13:2-3). 

De troende hørte Ånden vejlede dem til at "udtage Barnabas og Saulus",  så de kunne blive sendt ud til specifikt arbejde for Gud. Ingen virkede særligt overraskede over Åndens anvisning til Saulus og Barnabas om, at de skulle overgive sig til dette lidt udefinerlige kald. 

Så hvad var det betydningsfulde ved det øjeblik? Det var begyndelsen på Sauls missionsrejse, og hans rejser ændrede hele kursen for den kristne kirke. Faktisk var det under hans første rejse, at Sauls navn blev ændret til Paulus, og han begyndte at tage ledelse, idet Gud brugte ham på endnu mægtigere vis end hans gamle 'kollega' Barnabas. 

Når Guds Ånd bevæger sig, bliver en kontinuerlig proces,  med at tage troende til side og sende dem ud for at arbejde for Kristus, sat i gang. Og det gælder ikke kun for dem, som har en formel tjeneste. Du kan blive bedt om, at gå ned ad gaden og opmuntre en lidende nabo. Måske vil Gud kalde dig til en kort mission eller til at hellige dig forbønstjenesten. Når Helligånden bevæger sig, og du overgiver dig til hans ledelse, bliver livet både spændende og fyldt med udfordringer, som kun Gud kan imødekomme. 

Download PDF