ASJAD, MIS MÕELDUD HÄVITAMISELE | World Challenge

ASJAD, MIS MÕELDUD HÄVITAMISELE

Gary WilkersonFebruary 9, 2015

Issand hoiatas iisraellasi, et nad ei võtaks ühtegi asja, mis oli jäänud maha nende vaenlastest, keda nad võitsid. Milleks taoline keeld? Aga seetõttu, et nad ei loodaks inimlikule jõule ega püüaks võita oma vaenlasti materiaalse kasu pärast. Jumal tahtis, et nende silmad oleks kinnitatud taevastele asjadele, mitte asjadele, mis on „hävitatavad“ (kõik need materiaalsed asjad, mis hävivad nagu rohi – vt Joosua 6:18). Samas leidus siiski üks mees, Aakan, kes otsustas võtta endale midagi hävitatavast. „Kui ma nägin saagi hulgas ühte kaunist Sineari kuube, kahtesada hõbeseeklit ja ühte kuldkangi, kaalult viiskümmend seeklit, siis ma himustasin neid ja võtsin need, ja vaata, need on kaevatud maasse keset mu telki, ja hõbe on kõige all.” (Joosua 7:21). Iseenesest polnud seda ju palju – kõigest üks kena kuub ja peotäis hõbedat-kulda. Ja samas on see alati vaid see üks väike asi, millele Jumal osutab. Miks? Sest Ta teab, et see üks asi võib takistada kogu meie saatuse täitumist Temas.

On ehk sinulgi midagi, mida oled vaikselt eiranud? See üks asi, mis võib hoida eemal Jumala parima su jaoks? Paljude me jaoks võivad need olla igati põhjendatud asjad. Võib-olla on tegu säästudega, millest meie tahaks kinni hoida, kuid mille Jumal käsib ära anda? Või hoiame me kinni kõike nõudvast karjäärist, mis samas hoiab meid eemal me perest? Nii nagu Aakan, võime meiegi hoida kinni millestki näiliselt „tähtsusetust“, mõistmata, mida see teeb me südametega. Jumal ütleb meile: „Just! Võta välja see asi, mis sulle ei kuulu. Heida see ära, sest üks väike varjatud asi võib takistada võidu esiletulekut, mille olen valmis pannud su jaoks.“

Jumal tahab teha võimsaid asju me läbi. Ta tahab ilmutada maailmale oma armastust meie läbi. Kui me aga hoiame kinni millestki, mis on takistuseks selle saavutamisele – on selleks siis me kangekaelsus või soovimatus usaldada Teda kõiges – osutab Ta sellele kohe kindlasti.

Mis on see miski, millele Jumal sinu elus osutab? Teeb Ta seda ehk selleks, et kõrvaldada mõni väike asi? Või lisada su ellu midagi, mida oled siiani eiranud? Kui nii, siis ära maga maha Jumala Vaimu ustavat häält ja märguannet.
 

Download PDF