JEESUSE MEELEVALD | World Challenge

JEESUSE MEELEVALD

David WilkersonAugust 18, 2015

Olles kuulnud ära Jeesuse Mäejutluse, oli rahvas hämmingus. Piibel ütleb: „Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald….“ (Matteuse 7:28-29). Kreekakeelne sõna „meelevald“ tähendab antud kontekstis „millegi valdamist, võimu ja väge, vabadust, kontrolli omamist“. Ehk teisisõnu ütlesid Jeesuse kuuljad: „See mees teab, mida räägib!“

Pane tähele, et seal salmis on öeldud, et Kristus õpetas „nagu see, kellel on meelevald“, selle asemel, et öelda: „Tal oli meelevald“. Üks asi on rääkida meelevallaga, mida meie peame meelevallaks – ägedalt ja valjul häälel, andes mõista, et meil on kontroll kõige üle. Samas, kui Jumalariigi meelevald seisneb hoopis milleski muus. See on miski, mis sul on, mitte miski, mille lihtsalt valjuhäälselt välja ütled.

See meelevald, mida Jeesus omas, raputas kogu tolleaegset religioosset süsteemi. Juudi juhid tulid Tema juurde ja nõudsid aru, kust Ta oma meelevalla saanud on: „Millise meelevallaga sa seda kõike teed? Ja kes on sulle andnud selle meelevalla?” (Matteuse 21:23). Jeesus vastas neile otse ja omadega: „Ma ei ütle teile!“ (vt Matteuse 21:24 ja 27). Meie Issand teadis, et Ta ei pea andma hingevaenlasele aru, kust Tema vaimulik meelevald pärit on.

Kuid, Jeesusel polnud see meelevald ainuüksi „kantslis“, aga ka saatanlike vägede üle. Sisenedes Kapernauma sünagoogi, lähenes Talle kurjadest vaimudest vaevatud mees, kes hüüdis: „Mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama?“ (Markuse 1:24). Jeesus teadis, et see sünagoog ei vaja veel ühte jutlust või käsuseaduse tõlgendust. Nad ei vajanud veel ühte „Kuidas teha seda või toda“ seminari või mõnda uut põnevat programmi. Nad vajasid isikut, kellel on meelevald. Kedagi, kes suudaks ajada Kuradi välja nende seast ja puhastada nii deemonitest vaevatud mehe kui jõuetu koguduse. Ja just seda Jeesus tegigi oma meelevalda kasutades. Piiblis on öeldud: „Ja Jeesus sõitles teda: „Jää vait ja mine temast välja!” (Markuse 1:25). Ehk rahvakeeli öeldes vastas Jeesus: „Jää vait, Saatan ja kasi minema!“ Ja Saatan kadus. „Ja rüve vaim lahkus temast…“ (Markuse 1:26). Taaskord olid inimesed hämmingus, öeldes: „Mis see siis on? Kas uus meelevallaga õpetus? Tema vaid käsutab rüvedaid vaime, ja need kuulavad tema sõna!” (Markuse 1:27).

Kui Jeesuse Kristuse kogudus on üldse kunagi vajanud Tema meelevalda ja väge, siis seda just nendel aegadel, mil’ elame praegu!

 

Download PDF