TEMA TÄIUSLIK PLAAN | World Challenge

TEMA TÄIUSLIK PLAAN

David WilkersonAugust 20, 2015

Üks julgustavamaid salme kogu Piiblis on 2 Korintlastele 4:7, kus on öeldud: „See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist.“ (2 Korintlastele4:7). Seejärel aga kirjeldab Paulus neid maiseid astjaid, öeldes nende kohta, et neid rõhuti ja nad olid nõutud; neid suruti maha ja nad olid tagakiusatud ning sageli otsekui surmaga silmitsi. Ja kuigi nad sellest hoolimata polnud kunagi hüljatud ega meeleheitel, kogesid need Jumala poolt kasutatud mehed pidevalt oma ihus üht pinget ja vaeva, jõudmata ära oodata, mil’ ükskord igavikus omale uue ihu saavad.

Jumal naerab inimliku jõu üle. Ta naerab meie egoistlike püüete üle olla iseenesest head. Seetõttu ka ei kasuta Ta kunagi kõrgetel kohtadel olevaid kõvasid tegijaid, vaid hoopis selle maailma kõige nõrgemaid, et ajada oma arust tarku segadusse. „Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud: mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid,  mitte palju kõrgest soost. Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost ja halvakspandud, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on, et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees.“ (1 Korintlastele 1:26-29).

Täiega kirjeldus minust! Nõrk ja rumal vennike, kes pole just teab, mis kuldaju ega pärine ka kõrgest soost. Pealegi veel paljude poolt põlatud. Ja ometi – oma täiuslikus plaanis, mis on suurimaks müsteeriumiks maa peal – valib Jumal meid keset me nõrkusi. Ta paneb oma hindamatu aarde me maistesse astjatesse, sest Talle meeldib teha võimatuid asju eimillestki.

Nägin Israel Narvaez’t, Mau Mau gängi liidrit, põlvitamas Jumala ees, võttes vastu Kristuse kui oma Issanda. See polnud vaid mingi pinnapealne, emotsionaalne kogemus, vaid ta tõsimeeli tegi ja sooviski seda. Kuid Israel pöördus tagasi oma gängi juurde, lõpetades tapmise eest vanglas. Kas Jumal andis tema suhtes alla? Mitte hetkekski! Täna on ta innukas evangeeliumi kuulutaja, olles võtnud vastu oma pikameelse Päästja armastuse ja andestuse.

Oled sa ka puusse pannud? On su elus ehk pattu, mis sind nii kergelt rajalt maha võtab? Tunned sa end kui mingi nõrga argpüksina, kes ei suuda saada võitu oma salajasest patust? Kuid on lisaks sellele nõrkusele su sees ka nälga Jumala järele? Igatsed sa Ta järele, armastad Teda ja sirutud Ta poole? See janu ja nälg on võtmeks sinu võidule. See eraldab sind kõigist teistest, kes on samuti süüdi Jumala ees põrumises. Seetõttu hoia alal oma nälg ja janune õigsuse järele. Ära iialgi õigusta oma nõtrusi ega anna neile järgi, aktsepteerides neid kui oma elu osa.
 

Download PDF