JUMALA TEED ON KÕRGEMAD | World Challenge

JUMALA TEED ON KÕRGEMAD

Carter ConlonJanuary 3, 2015

„Järgmisel hommikul läks Joonatan Taavetile määratud ajal väljale ja tal oli kaasas üks väike poiss. Ja ta ütles oma poisile: „Jookse ja otsi nooli, mis ma ammun!” Poiss jooksis ja ta ise ambus noole temast mööda. Ja kui poiss jõudis sinna paika, kus oli Joonatani ammutud nool, hüüdis Joonatan poisile järele ja küsis: „Eks ole nool sinust eespool?” Ja Joonatan hüüdis poisile järele: „Rutta nobedasti, ära seisa!“ Ja Joonatani poiss noppis noole ning tuli oma isanda juurde.“ (1 Saamueli 20:35-38).

Mõtle korraks Taaveti teekonnale, mis viis teda sellesse elu raskesse punkti. Väliselt tundus, et tegu oli igati tavapärase päevaga, mil’ ta karjamaal taas oma isa lambaid karjatses. Kuid korraga kutsuti ta sealt ära, et kohtuda prohvet Saamueliga, kes võidis ta järgmiseks Iisraeli kuningaks. Kuid enne veel, kui Taavet troonile sai, hakkas ta salajas võitma imelisi võite, mis päädisid imetlusväärse avaliku võiduga hiiglase Koljati üle. Taaveti süda pidi küll põlema ta sees, kui ta elas ja käis võidmises, mis tõi esile nii võimsa usu ja julguse ta elus.

Üsna peagi peale seda kaasas Saul ta oma järgijaks ja Taavet hakkas ülistama Jumalat lauludega, mis peletasid pimeduse Sauli elust. Taavet jätkas Issanda lahingute pidamist, kogedes samal ajal üleloomulikku Jumala väge, millele näiliselt ei saanud ükski vaenlane vastu. Mingi hetk pöördus aga Sauli süda Taaveti vastu – tundub, et ei millegi muu kui vaid kadeduse pärast – mis omakorda viibki meid 1 Saamueli raamatu juurde. Sauli poeg Joonatan ütles Taavetile: „Ma räägin oma isaga. Sina aga peida end põllule ja kui ma tagasi tulen, lasen ma sinna noole. Kui ma ütlen oma poisile: „Eks ole nool sinust eespool”, tähendab see seda, et pead põgenema, sest sinu vastu plaanitakse kurja.“

See on see, kuidas mina seda olukorda näen: Jumal püüdis kõnetada Taavetit, kuid Taavet kuulas vaid osaliselt. Jumal ütles talle: „Mul on su elu jaoks plaan, mis täidab kõik su igatsused, mille olen pannud su südamesse. See muutus tuleb esile läbi Sauli läbikukkunud valitsussüsteemi, tuues kaasa ühe uue aja Iisraeli jaoks. Sina aga saad juhtima seda kõike. Seniks aga, kuni see päev koidab, viin ma sind läbi teatud pimedatest paikadest. Sa pead järgnema mulle nii mägede tippudes kui orgudes ja seda isegi siis, kui sa kõiki neid olukordi ei mõista.“

See on see sügavam tähendus, mille mina usun peituvat klausli „eks ole nool sinust eespool” taga. See on märk ja meeldetuletus Jumalalt, et Tema teed on kõrgemad kui meie omad ja kõik, mida Ta meilt ootab, on see, et järgneksime Talle!

 

 

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.

 

Download PDF