KÄIES KOOS JUMALAGA | World Challenge

KÄIES KOOS JUMALAGA

David WilkersonJanuary 6, 2015

„Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma, ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Heebrealastele 11:5-6).

Heebreakeelne tõlge Piibli väljendile „Eenok käis koos Jumalaga“ viitab sellele, et Eenok käis üles-alla, sisse-välja, Jumala juurde ja tagasi, pidevalt Jumalaga suheldes ja Temas kasvades. Eenoki isa Jered elas 962 aastaseks ja Eenoki poeg Metuusala 969 aastaseks. Kuid Eenok ise elas 365 aastaseks, käies kõik need 365 päeva kõigi nende 365 aasta jooksul koos oma Issandaga. Jumal oli kogu ta elu!

Vaatamata tõsiasjale, et Eenok oli lihtsalt tavaline mees, õppis ta elama ja käima koos oma Jumalaga keset tolle aja kurja maailma. Talle sündis poegi ja tütreid (1 Moosese 5:22) ja ta elas oma igapäevaelu ühes oma abikaasa, laste, kohustuste ja koormatega nagu meiegi. Ajal, mil ta pere kasvas ja ta kandis hoolt kõigi nende eest, elas Ta ometigi koos Jumalaga.

Kõik, kes käivad koos Jumalaga, juhitakse eemale Saatana käeulatusest ja tema pimeduse kuningriigist Kristuse valguse kuningriiki. „Kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki.“ (Koloslastele 1:13). Meid on kistud välja Saatana küüsist otse Jeesuse südamesse.

Kreekakeelne väljend „ära võtma“ viitab sellele, et Kristus ise tuleb isiklikult ja kannab meid eemale Kuradi väest, seades meid taevastesse paikadesse. Kuid Jumal võtab ära või viib eemale vaid need, kes elavad Temaga sama lähedases suhtes nagu Eenok seda tegi. Neid, kes on vangistatud Saatana tahte külge, ei saa kuhugi üles võtta ega pimedusest päästa. Seetõttu pole sa kunagi tõeliselt päästetud enne, kui su süda pole kindlana Jumala külge ja Temaga koos käimisele kinnitunud. Sa võid ju väita, et oled päästetud ja armastad Teda; võid kuulutada kasvõi tervele maailmale, et kuulud Jumalale; võid isegi paluda, nutta ja lugeda Ta Sõna, kuid seni, kuni sa ei ela igat oma päeva koos Temaga, ei muutu sa kunagi. Langed hoopis üha sügavamale ja sügavamale oma sidumistesse.
 

Download PDF