VÕIMAS VÕIDUHÜÜD | World Challenge

VÕIMAS VÕIDUHÜÜD

David WilkersonJanuary 2, 2015

On aegu, kus peame püsima vagusi ja teadma, et Tema on Jumal. Vahel toob Jumala Vaim esile armsaid, meloodilisi armastuslaule Jeesusele. Kuid läbi Jumala Sõna on näha, et millal iganes Jumal tõi võidu vaenlaste üle, tõstsid inimesed alati oma hääle võimsaks võiduhüüuks; kiitushüüuks oma Jumalale.
Seitsmendal päeval, mil Iisraeli rahvas marssis ümber Jeeriko, kõlas korraldus: „Siis tõstku kogu rahvas suurt sõjakisa; siis langeb linnamüür sealsamas…“ (Joosua 6:5). Ja inimesed tegid suurt sõjakisa, nii et müür langes sealsamas. (Joosua 6:20).

Esra raamatust näeme, kuidas üks teine võimas hüüd leidis aset, kui templi alust laoti. „Ja kui ehitajad Issanda templile alust panid…Ja nad laulsid Issandat kiites ning tänades…Ja kogu rahvas tõstis suurt rõõmukisa Issandat kiites…Ja ükski ei suutnud vahet teha rõõmuhõiskehääle ja nutuhääle
vahel, sest rahvas tõstis suurt rõõmukisa ja hääl kostis kaugele.“ (Esra 3:10-11,13). Heebreakeelne sõna, mida siin hõiskamise kohta kasutatakse, tähendab „kõrvu kaheks lööma“. Isegi iisraellaste nutuhääl oli täis sellist rõõmu ja nende hõisked nii valjud, et need lõid pealtkuulajail „kõrvad kaheks“! On inimesi, kes ütlevad, et nad ei talu koguduses kõva lärmi ja hõiskamist. Kuid pange tähele: „Sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel!“ (1 Tessalooniklastele 4:16).

Jumal tahab, et tunneksime Tema Sõna selles osas. Psalmid ütlevad meile, et peaksime rõõmsalt tõstma hõisates häält oma Issanda ees. Heebrea keeles tähendab „hõise“ ka välku, sädemeid ja tuld. „Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!“ (Psalmid 66:1). „Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole!“ (Psalmid 81:2). „Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale!... Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees!... Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos.“ (Psalmid 98:4, 6, 8).

Jumala rahvas kogeb ülevoolavalt suurt rõõmu, kus iganes Jeesus oma ligiolu ilmutab. Kui me ei hõiska ega too Talle kiitust, hakkavad puud seda tegema meie eest. Times Square’i koguduses on üks laul: „Tõstke oma pead ja ärge kartke! Laulge seni, kuni Issanda vägi langeb!“ See vägi peitub Tema ligiolus!
 

Download PDF