JEESUKSEN AUKTORITEETTI | World Challenge

JEESUKSEN AUKTORITEETTI

David WilkersonAugust 18, 2015

Kun Jeesus oli päättänyt vuorisaarnan, Hänen kuuntelijansa olivat ihmeissään. Raamattu sanoo: ”Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa” (Matt.7:28- 29). Kreikan sana auktoriteetti tässä jakeessa tarkoittaa ”mestarillinen, voima, vapaus, kuin se, jolla on valta”. Jeesuksen kuuntelijat sanoivat lyhyesti: ”Tämä mies puhuu kuin tietäisi, mitä puhuu.”

Huomaa, tässä jakeessa ei sanota Kristuksen puhuneen ”auktoriteetilla”, vaan pikemminkin, että ’”hän puhui kuin se, jolla on valta”. Eri asia on puhua sillä, mitä me pidämme auktoriteettina, kovalla äänellä, paatoksella kuin puhujalla olisi kaikki hallinnassaan. Jumalan valtakunnassa auktoriteetti on jotain aivan erilaista. Se on sitä, mitä sinulla on, ei jotakin, mitä vain puhut.

Jeesuksen auktoriteetti järisytti kokonaista uskonnollista järjestelmää. Juutalaiset johtajat tulivat Hänen luokseen vaatien tietää, mistä Hän oli saanut valtansa: ”Millä vallalla sinä näitä teet? Ja kuka sinulle on antanut tämän vallan?" (Matt.21:23). Jeesus vastasi heille suoraan: “En kerro teille” (ks. jakeet 24 ja 27). Herramme tiesi, ettei Hänen tarvinnut vastata paholaiselle, mistä Hän oli saanut hengellisen auktoriteetin.

Kristuksella oli se valta, ei ainoastaan saarnatuolissa, vaan myös koko paholaisen henkeä vastaan. Kun Hän tuli sisään Kapernaumin synagogaan, Hänen luokseen tuotiin mies, joka oli riivaajan vallassa. Se huusi: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan?" (Mark.1:24).

Nyt Jeesus tiesi, ettei tässä synagogassa tarvitsisi saarnata tai tulkita Lakia. Siinä ei tarvittu seminaaria tai jotakin uutta ohjelmaa. Tarvittiin vain henkilö, jolla olisi auktoriteetti, joku joka voisi ajaa paholaisen ulos heidän keskuudestaan ja puhdistaa niin riivatun miehen kuin voimattoman seurakunnan.

Kristus käytti arvovaltaansa ja teki juuri sen. Raamattu kertoo: ”Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä"(Mark.1:25). Nykyajan termein Hän sanoi: ”Turpa kiinni, ja häivy”. ja Saatana pakeni. ”Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä”(Mark.1:26). Taaskin ihmiset ihmettelivät sanoen: "Mitä tämä on? … Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä" (Mark.1:27).

Jos Jeesuksen Kristuksen seurakunta koskaan on tarvinnut Hänen voimaansa ja valtaansa, se aika on nyt!
 

Download PDF