SUURI HUUTO! | World Challenge

SUURI HUUTO!

David WilkersonJanuary 2, 2015

Joskus meidän pitää olla hiljaa ja tuntea, että Hän on Jumala. Joskus Pyhä Henki tuo esiin suloisia, melodisia rakkauslauluja Jeesukselle. Läpi koko Raamatun ihmiset aina nostivat kovan huudon, kun Jumala tuotti heille voiton vihollisista! He huusivat kovaa ylistystä Herralle. Kun Israel marssi seitsemättä päivää Jerikon ympäri, kaikui käsky: ”Nostakoon koko kansa kovan sotahuudon; silloin kaupungin muuri kukistuu siihen paikkaansa”(Joos.6:5). ”Se nosti kovan sotahuudon; silloin kukistui muuri siihen paikkaansa”(Joos.6:20).

Esran kirjassa huomaamme toisen kovan huudon, kun temppelin perustuksia laskettiin. ”Kun rakentajat laskivat Herran temppelin perustusta,… he virittivät ylistys- ja kiitosvirren Herralle… Ja kaikki kansa nosti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa, … eikä voitu erottaa raikuvaa riemuhuutoa kansan äänekkäästä itkusta; sillä kansa nosti suuren huudon, niin että huuto kuului kauas”(Esra 3:10 – 11, 13). Heprean sana, jota käytetään ”huutamisesta” merkitsee tässä ”korvia halkova”. Israelilaisten huuto oli niin riemukasta ja ylistys niin äänekästä, että se ”halkaisi korvat”. Jotkut sanovat, etteivät he kestä sellaista ääntä ja huutoa kirkossa. Kuulepa tätä: ” Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon … kuuluessa” (1 Tess.4:16).

Jumala tahtoo meidän tuntevan Hänen Sanansa tässä asiassa. Psalmeissa meitä käsketään ”huutamaan iloisesti” Herralle. Tämä tarkoittaa heprean kielessä ukkosta, kipinöitä, tulta. ”Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa”(Ps.66:1). ”Nostakaa ilohuuto Jumalalle, joka on meidän väkevyytemme; nostakaa riemuhuuto Jaakobin Jumalalle”(Ps.81:1). ”Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa, iloitkaa ja riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta vaskitorvilla ja pasuunan äänellä… Kohottakaa riemuhuuto Herran, kuninkaan, edessä. …Paukuttakoot käsiänsä virrat, ja vuoret yhdessä riemuitkoot(Ps.98:4, 6, 8).

Jumala haluaa meidän tuntevan ylitsevuotavan suuren ilon, milloin havaitsemme Jeesuksen läsnäolon. Jos emme huuda Hänen ylistystään, puut tekevät sen meidän puolestamme. Times Square -seurakunnassa me laulamme tämän laulun: ”Nostakaa päänne, älkää pelätkö! Laulakaa kunnes Herran voima laskeutuu!” Tämä voima on Hänen läsnäolonsa.
 

Download PDF