CHODZENIE Z BOGIEM | World Challenge

CHODZENIE Z BOGIEM

David WilkersonJanuary 6, 2015

„ Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” (Hebr. 11: 5-6).

Oryginalne Hebrajskie znaczenie „chodził” sugeruje, że Henoch chodził w górę i na dół, tam i z powrotem, tu i tam, ustawicznie rozmawiając z Bogiem i wzrastając. Ojciec Henocha, Jared żył 962 lat, a jego syn Metuszelach żył 969 lat. Ale Henoch żył 365 lat. Przez 365 dni każdego roku przez wszystkie lata chodził ramię w ramię z Panem. Pan był jego życiem!
Henoch nauczył się chodzić z Bogiem wśród bezbożnego społeczeństwa, chociaż był normalnym człowiekiem. „Spłodził synów i córki” (1 Mojż. 5:22) i był zaangażowany w codzienne życie z żoną, dziećmi, obowiązki i te same ciężary jakie my nosimy. Chodził z Bogiem podczas wychowywania rodziny i zabezpieczania ich potrzeb.

Ci, którzy chodzą z Bogiem są przenoszeni z zasięgu szatana, z jego królestwa ciemności do Chrystusowego królestwa światłości. „ Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego” (Kol. 1:13). Jesteśmy przeniesieni z sideł szatana do serca Jezusa.

Greckie słowo „przeniesiony” tutaj sugeruje, że Chrystus osobiście przychodzi i przenosi nas z mocy diabła i stawia nas w okręgach niebiańskich. Ale Bóg przenosi tylko tych, którzy chodzą blisko z Nim tak jak Henoch. Ci, którzy są w niewoli Szatana nie mogą zostać zabrani i wyrwani z ciemności. Nie jesteś naprawdę zbawiony dotąd, aż stanowczo nastawisz swoje serce na chodzenie z Bogiem. Możesz mówić, że jesteś zbawiony i kochasz Boga; możesz mówić światu, że należysz do Niego; możesz nawet się modlić, płakać i czytać Jego Słowo. Ale jeżeli nie chodzisz codziennie z Nim, to nigdy się nie zmienisz. Będziesz wpadał coraz głębiej w niewolę.

 

Download PDF