BEZ OGRANICZEŃ | World Challenge

BEZ OGRANICZEŃ

David WilkersonAugust 21, 2015

Mój drogi przyjacielu, Boże przebaczenie nie ma granic. Jezus powiedział do Swoich uczniów, „A jeśliby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, odpuść mu” (Łukasza 17:4).

Czy możesz w to uwierzyć? Siedem razy dziennie ta osoba świadomie grzeszy przed moimi oczami, potem mówi: „żałuję tego.” Czy mam mu przebaczać – ciągle na nowo? Tak – i o ile więcej nasz Ojciec niebiański przebacza Swoim dzieciom, które przychodzą w pokucie do Niego. Nie próbuj tego zrozumieć! Nie pytaj jak i dlaczego On tak szybko przebacza. Po prostu to przyjmij!

Jezus nie powiedział, „Przebacz twojemu bratu raz czy dwa, potem mu powiedz, że jeżeli to jeszcze raz zrobi, to zostanie odcięty. Powiedz mu, że jest nałogowym grzesznikiem.” Nie! Jezus wzywał do nieograniczonego przebaczenia bez żadnych sznurków do pociągania!

Bożą naturą jest przebaczanie. Dawid powiedział Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, i jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają” (Psalm 86:5). Bóg czeka w tej chwili, aby wypełnić cię radością przebaczenia. Musisz otworzyć wszystkie drzwi i okna twojej duszy i pozwolić, aby Duch Święty wypełnił cię przebaczeniem.

Jan, mówiąc jako chrześcijanin napisał: „ On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata” (1 Jana 2:2).

Według Jana, celem każdego chrześcijanina jest „nie grzeszyć.” To znaczy, że chrześcijanin nie jest skazany na grzeszenie, ale zamiast tego, ma się skłaniać do Boga. Ale co się dzieje, kiedy to skłaniające się ku Bogu dziecko zgrzeszy?

„A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. . . Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 Jana 2:1; 1:9).

Odrzuć swoje poczucie winy drogi przyjacielu. Nie musisz nosić tego ciężaru ani minuty dłużej. Otwórz drzwi i okna swojego serca i wpuść tam Bożą miłość. On ci przebacza - ciągle na nowo! On ci da moc, aby przejść przez to zwycięsko. Jeżeli będziesz prosił – jeżeli będziesz pokutował - otrzymujesz przebaczenie, więc przyjmij to – teraz!
 

Download PDF