RZECZY POŚWIĘCONE NA ZNISZCZENIE | World Challenge

RZECZY POŚWIĘCONE NA ZNISZCZENIE

Gary WilkersonFebruary 9, 2015

Pan ostrzegał Izrael przed braniem jakichkolwiek łupów z wrogów, których pokonali. Dlaczego taki zakaz? Dlatego, by nie ufali sile człowieka i nie próbowali pokonywać wrogów z powodu zdobyczy materialnych. Bóg chciał, by ich oczy były skierowane na rzeczy w górze, a nie na „rzeczy poświęcone na zniszczenie” (patrz Jozue 6:18).

Ale jeden człowiek, Achan postanowił wziąć coś dla siebie. „Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, dwieście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je” (Joz. 7:21). To tak naprawdę nie było dużo – ładny płaszcz i trochę srebra i złota. Właśnie na jednej małej rzeczy Bóg zawsze kładzie swój palec. Dlaczego? Bo On wie, że jedna rzecz może przeszkodzić w spełnieniu całego Jego planu dla nas.

Czy masz coś, taką jedną pozostawioną rzecz – która może cofnąć to, co Bóg ma najlepszego dla ciebie? Dla wielu z nas to mogą być znaczące rzeczy. Może pragnienie utrzymania oszczędności, które Bóg chce, byśmy oddali, albo kurczowe trzymanie się wymagającej kariery, która odsuwa cię od rodziny. Tak, jak Achan, możemy trzymać się czegoś „Niewielkiego”, nie zwracając uwagi, jaki to ma wpływ na nasze serce. Bóg mówi do nas. Tak!. Usuń tę jedną rzecz, która tam nie należy. Weź się za to, bo właśnie ta jedna mała, ukryta rzecz może przeszkodzić w otrzymaniu nieporównywalnego zwycięstwa, które Ja chcę ci dać.”

Nasz Bóg chce czynić wielkie rzeczy przez nas. On chce wyrażać Swoją miłość do świata przez nas. Dlatego, jeżeli trzymamy się jednej rzeczy, która stoi Jemu na drodze – jakaś samowola, brak zaufania Jemu we wszystkim – On nam to pokazuje.

Dlaczego Pan kładzie Swój palec na twoim życiu? Czyż nie po to, by zabrać tą jedną małą rzecz? Albo dodać coś, co zaniedbałeś? Nie zwlekaj z odpowiedzią na wierny głos Ducha.
 

Download PDF