Îmbrățișând harul lui Isus | World Challenge

Îmbrățișând harul lui Isus

Gary WilkersonFebruary 22, 2021

Există o concepție comună, greșită despre cuvintele faimoase ale lui Isus din Ioan privind oile, păstorul și hoțul: „Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar.”

Isus le-a mai zis: "Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de Mine sunt hoți și tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață, și s-o aibă din belșug.” (Ioan 10: 1, 7-10)

Acum, în mod normal, dacă luăm în considerare hoțul, credem că ar urma să ne ispitească, să ne umple inimile de pofte, lăcomie, mânie și ceartă. Dar dacă luăm în considerare contextul, totuși, nu la aceasta se referă pasajul. În Ioan capitolul nouă, Isus tocmai vindecase un orb în templu, iar liderii religioși – toți oamenii care încercau să aducă Împărăția cerurilor într-un mod religios, prin respectarea regulilor – spuneau că lucrarea lui Isus era de la diavolul și nu al lui Dumnezeu. Lor nu le plăcea să-L audă pe Hristos spunând că El este Calea, singura cale, către Dumnezeu.

Există o modalitate de a reveni la o viața abundentă. Dacă v-ați rătăcit și doriți să vă întoarceți la libertatea pe care ați avut-o în Hristos, aceasta devine un lucru periculos în gândurile diavolului.

S-ar putea să vă aflați în confuzie, vinovăție sau condamnare și să nu trăiți în victoria pe care ne-a dat-o Hristos. Atunci vine hoțul și spune: „Vrei să te întorci? O să te ajut să te întorci și iată cum! Vom găsi o altă cale de intrare. Vom găsi un sistem religios, anumite legi, câteva lucrări ale firii, astfel încât să te poți întoarce înapoi în propria putere.”

Asta ne va ucide, ne va jefui și ne va distruge. Hristos este singura cale, singurul nostru har mântuitor și trebuie să îmbrățișăm acest adevăr puternic.

Download PDF