Ce înseamnă a iubi un vrășmaș | World Challenge

Ce înseamnă a iubi un vrășmaș

David Wilkerson (1931-2011)September 16, 2020

„Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, ... fără să nădăjduiți ceva în schimb ... Fiți, dar, milostivi cum și Tatăl vostru este milostiv! Nu judecați, și nu veți fi judecați; nu osândiți, și nu veți fi osândiți; iertați, și vi se va ierta. Dați, și vi se va da ... Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura!” (Luca 6:35-38)

Potrivit lui Isus, un dușman este cineva care te-a blestemat, te-a urât sau te-a persecutat (vezi Matei 5:44). Prin definiția lui, avem dușmani nu numai din lume, dar uneori și din biserică. Pavel a spus: „Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții... iertați-vă unul pe altul.” (Coloseni 3:12-13).

Îngăduința și iertarea sunt două probleme diferite. A îngădui pe cineva înseamnă a înceta din orice faptă și gând de răzbunare. Acesta spune: „Nu lua lucrurile în propriile tale mâini! În schimb, îndură rănirea. Renunță la situație și lasă-o în pace!”

Pe lângă faptul că îndurăm, trebuie să și iertăm din inimă. Aceasta cuprinde alte două porunci: să-ți iubești dușmanii și să te rogi pentru ei. Isus nu a spus niciodată că lucrarea de iertare va fi ușoară. Când a poruncit: „Iubește-ți dușmanii”, cuvântul grecesc pentru „dragoste” nu înseamnă afecțiune, ci „înțelegere morală”. Simplu spus, iertarea cuiva nu este o chestiune de a stârni afecțiunea umană; mai degrabă, înseamnă a lua o decizie morală de a îndepărta ura din inimile noastre.

Când Saul l-a urmărit pe David cu intenția de a-l ucide, David a avut ocazia să se răzbune cu ușurință când și-a găsit prigonitorul într-o peșteră în care se ascundea chiar David însuși. Oamenii lui David l-au îndemnat: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu! El l-a dat pe Saul în mâna ta, așa că ucide-l acum și răzbună-te!” Dar David nu a făcut astfel; în schimb, a tăiat o bucată din haina lui Saul, pentru ca mai târziu să poată îi fi putut dovedi că a avut ocazia să-l ucidă.

Astfel de acțiuni înțelepte sunt o modalitate de-a lui Dumnezeu de a-i pune pe dușmani în rușine. Acesta a fost cazul când David a arătat Saul bucata de haină. „Tu ești mai bun decât mine; căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău.” (1 Samuel 24:17). Din cauza acțiunilor lui David, inima înrăită a lui Saul s-a topit.

Aceasta este puterea iertării – îi lasă pe dușmanii care ne urăsc în rușine, pentru că inima umană nu poate înțelege un astfel de răspuns pur și iubitor.

Download PDF