Deosebind vocea lui Dumnezeu de contrafaceri | World Challenge

Deosebind vocea lui Dumnezeu de contrafaceri

Claude HoudeSeptember 12, 2020

„Eu binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin.” (Psalmul 16: 7-8). Pe scurt, David declară: „Dumnezeu este întotdeauna cu mine și sunt hotărât să-L păstrez în gândurile mele. El mă călăuzește cu credincioșie zi și noapte. Niciodată nu mă simt confuz.”

Unii creștini spun: „Domnul nu îmi vorbește niciodată. Nu I-am auzit niciodată vocea.” Întreb sincer acest lucru. Cum putem afirma că Duhul lui Dumnezeu trăiește și lucrează în noi, dar totuși nu ne vorbește? Dacă spunem că trăim și umblăm în Duhul – dacă este tot timpul prezent în inima noastră, întotdeauna la dreapta noastră, gata să ne direcționeze viața, atunci El vrea să converseze cu noi. El dorește un dialog: să știe de noi și să ne vorbească.

Poate că vă este frică să ascultați „vocile interioare”. Credeți că veți ajunge să fiți înșelați de fire, sau mai rău, de diavolul. Aceasta este cu siguranță o preocupare valabilă pentru fiecare slujitor al lui Isus. Până la urmă, diavolul a vorbit cu Hristos Însuși. Și el vorbește astăzi celor mai sfinți oameni ai lui Dumnezeu.

Dar, prea des, o astfel de prudență devine o frică paralizantă care îi împiedică pe mulți creștini să se avânte în credință, bizuindu-se pe Duhul lui Dumnezeu pentru a le conduce cu credință pașii. Adevărul este că cei care petrec timp în prezența lui Dumnezeu învață să distingă vocea Lui de toate celelalte voci. Isus a spus despre Sine: „Oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul... Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.” (Ioan 10:4, 27)

Avem o pază de nădejde: Isus, Bunul Păstor, nu-l va lăsa niciodată pe Satan să înșele vreun sfânt care are încredere deplină în prezența Sa continuă. El promite să vorbească clar tuturor celor care au comuniune zilnică cu El. În schimb, dacă nu pășim prin credință – dacă refuzăm să avem încredere în prezența călăuzitoare a Domnului, suntem siguri că vom cădea în înșelăciune. De ce? Pentru că dacă nu permitem Duhului Său să ne vorbească, singura voce pe care ne vom baza este aceea a firii noastre.

Dumnezeu vrea să vă vorbească astăzi. El poate face acest lucru prin Cuvântul Său, printr-un prieten evlavios sau prin vocea suavă a Duhului Sfânt care șoptește: „Aceasta este calea, mergi pe ea!”

Download PDF