DUMNEZEU NU TE VA DEZAMĂGI ÎN VREMURI DE ÎNCERCARE | World Challenge

DUMNEZEU NU TE VA DEZAMĂGI ÎN VREMURI DE ÎNCERCARE

David Wilkerson (1931-2011)July 30, 2020

Fără îndoială, această generație a tratat cu prea multă ușurătate păcatul necredinței și chiar acum, vedem rezultatele tragice. Mulți credincioși sunt în depresie și tulburare; desigur, unii suferă din motive fizice, dar mulți alții au o asemenea suferință din cauza condiției lor spirituale – adesea produsă de necredință.

Domnul folosește întotdeauna un limbaj puternic atunci când face referire la necredința poporului Său, cuvinte precum mânie, supărare, scârbă și ispitire. Moise a amintit acest lucru israeliților mai tineri: „Apoi, în pustie, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-aţi făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre. S-a mâniat şi a jurat zicând: „Niciunul din bărbaţii care fac parte din acest neam rău nu va vedea ţara aceea bună pe care am jurat că o voi da părinţilor voştri!” (Deuteronom 1:31, 34-35).

La scurt timp după trecerea Mării Roșii, Dumnezeu a poruncit lui Israel să intre cu îndrăzneală în Canaan și le-a dat un cuvânt puternic de asigurare: „Iată că Domnul Dumnezeul tău îţi pune ţara înainte; suie-te, ia-o în stăpânire, cum ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi; nu te teme şi nu te înspăimânta! Domnul Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră, Se va lupta El Însuşi pentru voi” (1:21, 30).

Ce promisiune incredibilă! Însă Israel s-a îndoit cu privire la promisiunea lui Dumnezeu față de ei și, în loc să creadă promisiunea Lui, au trimis spioni în Canaan, care s-au întors cu un raport negativ – plin de necredință (vezi Numeri 13 și 14). Vedeți, în timp ce spionii erau acolo, au fost influențați de satan și nu au reușit să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Astfel, s-au întors în tabără ca niște instrumente ale diavolului.

Dumnezeu îi aduce pe toți copii Săi la testarea finală a credinței lor. De fapt, este posibil să fiți în acest loc chiar acum. Aveți un trecut minunat cu Dumnezeu și El v-a dat promisiunile legământului Său, dar diavolul a ajuns la voi cu minciuni, spunându-vă că nu veți reuși.

Dacă ați început să acceptați astfel de minciuni și credeți că Dumnezeu vă va dezamăgi în criza prin care treceți, este timpul să priviți în Cuvântul lui Dumnezeu și să îl credeți! Dumnezeu nu v-a lăsat să luptați singuri, așa că țineți-L de mână și intrați în țara promisă pe care El v-a pregătit-o!

Download PDF