Fiecare luptă are biruința ei | World Challenge

Fiecare luptă are biruința ei

David Wilkerson (1931-2011)June 11, 2021

Dumnezeu a promis că vei avea biruință după fiecare luptă, cununa ta va fi puterea Sa. „Fii înălțat, Doamne, cu puterea Ta! Vom cânta și vom lăuda puterea Ta!” (Psalmul 21:13).

Puțini creștini sărbătoresc în acest fel biruința și au această bucurie. Sunt mulți care nu cunosc niciodată odihna sufletului sau pacea dată de prezența lui Hristos în timpul încercărilor lor. Aceștia arată de parcă ar fi în doliu, întrucât își închipuie că se află sub degetul amenințător al mâniei lui Dumnezeu mai degrabă, decât sub aripile Sale protectoare. Îl văd ca pe un Stăpân aspru, gata să le dea de fiecare dată un bici pe spate. Ei trăiesc fără speranță, mai mult morți decât vii.

În ochii lui Dumnezeu, problema credincioșilor nu este păcatul, deoarece Isus a soluționat o dată pentru totdeauna problema păcatului la Calvar. El nu ne reproșează: „De data asta ai întrecut limita”. Nu! Atitudinea Sa față de noi este total opusă. Duhul Său ne chemă la El în mod constant și ne aduce aminte de îndurarea Tatălui, chiar și atunci când eșuăm.

Când ne concentrăm asupra păcatului nostru, pierdem din vedere ceea ce Dumnezeu dorește cel mai mult: „Fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6). Acest verset spune totul. Cea mai mare problemă a credincioșilor este credința.

Dumnezeul nostru este Cel care răsplătește și este atât de nerăbdător să ne arate îndurarea Sa, încât ne binecuvântează cu mult înainte de termen. Așa tânjește Tatăl nostru ceresc să gândim despre El. El știe când ne vom pocăi pentru eșecurile și păcatele noastre. El știe când se va frânge inima noastră. El dorește să ne încredem în natura Sa sfântă și în puterea curățitoare a sângelui Fiului Său.

Duhul Sfânt alungă toată frica dinăuntrul nostru – frica de a cădea, de a fi îndepărtați de Dumnezeu, de a pierde prezența Duhului – prin sădirea bucuriei Sale în inimile noastre. Trebuie să înaintăm plini de bucurie așa cum a făcut David, pentru că Dumnezeu ne-a asigurat că vom birui prin victoria pe care ne-a pregătit-o deja în Hristos.

Download PDF