Găsirea direcției în viață | World Challenge

Găsirea direcției în viață

David Wilkerson (1931-2011)January 13, 2021

 

Când Scriptura spune că Duhul Sfânt „rămâne” în noi, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu intră și posedă trupul nostru, făcându-l templul Său. Și pentru că Duhul Sfânt cunoaște mintea și vocea Tatălui, El ne vorbește gândurile lui Dumnezeu: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.” (Ioan 16:13). Duhul Sfânt este glasul lui Dumnezeu în noi și pentru noi!

Dacă Îl aveți pe Duhul Sfânt și rămâne în voi, El vă va instrui personal. Vă rugăm să știți că El nu vorbește doar cu pastorii, profeții și învățătorii, ci cu toți urmașii lui Isus. Acest lucru este evident pe tot parcursul Noului Testament, în timp ce Duhul Sfânt Și-a condus poporul, spunându-le în mod constant: „Mergeți aici, mergeți acolo ... intrați în acest oraș ... ungeți acea persoană ...” Credincioșii timpurii au fost conduși peste tot și în toate de către Duhul Sfânt!

Iar Duhul nu vorbește niciodată un singur cuvânt contrar Scripturilor. În schimb, El folosește Scripturile pentru a ne vorbi clar. El nu ne dă niciodată o „nouă revelație” în afară de Cuvântul lui Dumnezeu. El ne deschide Cuvântul Său revelat, ca să ne conducă, să ne călăuzească, să ne mângâie și să ne arate lucrurile viitoare.

Sunt convins că Dumnezeu vorbește numai celor care, ca Moise, „vin și stau lângă El”. Aceasta înseamnă că trebuie să petrecem zilnic timp de calitate cu Domnul – așteptându-L să ne deschidă inima pe deplin pentru a-I auzi vocea, fără a fi grăbiți în prezența Sa, crezând că El iubește să ne vorbească. El nu va ascunde nimic de noi – și nu ne va permite niciodată să fim înșelați sau lăsați în confuzie. Chiar și în cele mai dificile vremuri, ne vom bucura de o perioadă de mare bucurie – pentru că El ni se va descoperi ca niciodată.

Download PDF