Mișcat pentru a iubi | World Challenge

Mișcat pentru a iubi

David Wilkerson (1931-2011)June 30, 2020

Multe predici despre Cincizecime se focalizează pe semnele și minunile pe care le-au făcut apostolii, sau pe cei trei mii de oameni care au fost salvați într-o singură zi, sau pe limbile de foc care au apărut. Nu auzim despre niciun alt eveniment care să devină cea mai mare minune din câte au fost. Acest eveniment a trimis mulțimile înapoi la neamurile lor cu o părere vie, inconfundabilă despre cine este Isus.

Peste noapte, mii de anunțuri „de vânzare” au apărut în fața caselor pretutindeni în Ierusalim și în împrejurimi. Scriptura spune: „Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia… Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.” (F. Ap. 2:44-45; 4:34-35)

Imaginați-vă scena din Ierusalim! O mulțime de case, loturi de pământ și terenuri agricole erau brusc puse în vânzare și odată cu acestea și articole de uz casnic precum mobilă, haine, produse de artizanat, oale și tigăi, opere de artă.

Spectatorii au fost nevoiți să-i întrebe: „Ce se întâmplă? Au aflat ceva acești oameni ceva ce noi încă nu știm?” Orice credincios ar fi răspuns: „Nu, noi suntem ucenicii lui Isus și când ne-am predat inima lui Mesia, Duhul Său ne-a schimbat! Acum noi facem lucrările lui Dumnezeu și strângem bani pentru cei săraci și neajutorați.”

Cum a adus Duhul Sfânt această schimbare bruscă a inimii în acei credincioși din Ierusalim care au fost botezați de curând? Aceasta s-a întâmplat prin cuvintele lui Isus care au însuflețit inimile lor: „Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;  am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” (Matei 25:35-36)

Acești credincioși știau că nu mai puteau trăi niciodată la fel ca înainte. Dintr-odată au văzut cât de serioasă este cu adevărat nevoia de a-L arăta pe Isus, toate acestea i-au condus către casele lor pentru a găsi toate lucrurile de care nu mai aveau nevoie și apoi au pus aceste bunuri în stradă pentru a le vinde. Spus mai simplu, Cuvântul lui Hristos le-a dat o nouă atitudine de iubire și preocupare pentru cei nevoiași.

Dacă strigi la Dumnezeu pentru atingerea Sa și cauți să ai o pasiune înnoită pentru Isus, vei fi luat de către Duhul Sfânt într-o călătorie minunată. La un moment dat pe această cale, vei sfârși făcând față provocării lui Isus de a avea grijă de ceilalți.

Download PDF