Obținând bucurie în cele mai întunecate vremuri | World Challenge

Obținând bucurie în cele mai întunecate vremuri

David Wilkerson (1931-2011)June 26, 2020

„Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!” (Isaia 35:10) În acest pasaj, Isaia ne spune că în mijlocul vremurilor întunecate ce vor veni, unii din aleșii lui Dumnezeu se vor trezi și Îl vor apuca pe Duhul lui Hristos. Când fac acest lucru, Duhul Sfânt vor stârni în ei un Duh de fericire și bucurie care să-i locuiască atât de adânc încât nicio situație, circumstanță sau persoană nu va putea să le fure bucuria.

Se poate să nu fie nicio bucurie în societatea nelegiuită, în mijlocul bisericilor neduhovnicești sau chiar moarte, formale, însă Isaia vorbește un cuvânt de speranță pentru cel neprihănit: „Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea, popor care ai în inimă legea Mea!” (51:7). Dumnezeu vorbește aici tuturor celor ce Îl cunosc și Îl ascultă.

Noi, cei care cunoaștem neprihănirea lui Hristos, nu trebuie să trăim ca cei care nu au speranță. Am fost binecuvântați atât cu dragostea, cât și cu teama de Dumnezeu, iar voia Sa pentru noi în vremurile întunecate este de a obține bucuria Sa. Chiar atunci când vedem judecata peste tot în jurul nostru, noi trebuie să cântăm, să strigăm și să ne bucurăm, nu pentru că judecata a venit, ci în ciuda acesteia.

Dumnezeu i-a adus aminte poporului Său: „ [Eu] am făcut în adâncimile mării un drum pe care să treacă cei răscumpărați” (51:10) El spunea: „Eu sunt același Domn, făcătorul de minuni, brațul Meu este încă puternic ca să te izbăvesc.” Așadar, ce vrea Dumnezeu ca poporul Său să știe în lumina acestui adevăr? El spune totul într-un singur verset, Isaia 51:11:

  • „Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruinţă.” Cu alte cuvinte: „Voi avea un popor care să se întoarcă la Mine cu încredere, credință și confidență.”  
  •  „O bucurie veşnică le va încununa capul.” Bucuria poporului lui Dumnezeu nu va ține doar duminica dimineața, o săptămână sau o lună, ea va dura chiar până la sfârșit.
  •  „Durerea şi gemetele vor fugi.” Aceasta nu înseamnă că toate suferințele se vor sfârși, ci se referă la faptul că încrederea noastră în Domnul ne va pune deasupra fiecărei dureri și încercări.

Dumnezeu S-a uitat de-a lungul anilor și a spus: „O să am un popor care va obține bucuria.” Poți să apuci această bucurie și va fi a ta pentru totdeauna!

Download PDF