Slujirea cu normă întreagă a lui Isus | World Challenge

Slujirea cu normă întreagă a lui Isus

David Wilkerson (1931-2011)June 25, 2020

Dumnezeu dorește ca fiecare credincios să fie implicat în a sluji cu normă întreagă, dar ce este de fapt o slujire cu normă întreagă? Nu înseamnă doar să păstorești o biserică, să călătorești ca evanghelist sau să te duci în țări străine ca misionar. Scriptura spune că suntem chemați să fim preoți înaintea Domnului. În ochii Domnului, slujirea cu normă întreagă este aceea de a-L sluji pe El.

Nu vei avea nevoie de aplauzele oamenilor, de un plan, de o misiune sau de o implicare într-o lucrare măreață. Singura slujire care împlinește sufletul este rugăciunea ta și lauda adusă Domnului, pentru că știi că orice slujire curge din cea a Mântuitorului. Când te-ai dat pe tine însuți în totalitate unui singur lucru - acela de a-L sluji pe Domnul - atunci ești gata pentru ceea ce Dumnezeu vede ca fiind slujirea cu normă întreagă.

În zilele ce urmează, credincioșii pasivi și căldicei vor experimenta o ofilire a conștiinței lor. Aceasta nu înseamnă că vor fi împotrivitori față de Dumnezeu, ei vor păstra o formă de evlavie și vor crede că sunt în siguranță, dar cu toate acestea va veni timpul când nu vor mai simți nimic. În schimb nu vor avea nicio teamă, zbucium sau preocupare pentru eternitate. Se vor opri din a crește în Hristos și vor deveni ținte ușoare pentru Satan.

Pavel descrie ce se întâmplă cu cei care refuză să crească în Hristos: „având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.” (Efeseni 4:18-19) Pe scurt, asemenea oameni devin obișnuiți cu lucrurile despre Dumnezeu și ignoră toate apelurile de a se trezi și a-L căuta.

Îndemn pe fiecare tânăr credincios: dacă ai devenit căldicel și apatic față de Isus, trezește-te! Nu lăsa ca focul Duhului Sfânt să se stingă din viața ta! Caută pe Domnul și caută să fii un slujitor cu normă întreagă pentru El, caută-L pe El cu toată inima ta! Făcând astfel, vei avea puterea lui Hristos pentru a face față cu încredere și pace zilelor ce ne stau înainte.

Download PDF