Stând în picioare împotriva prădătorilor | World Challenge

Stând în picioare împotriva prădătorilor

David Wilkerson (1931-2011)June 8, 2021

În Geneza 15, Dumnezeu a făcut un legământ glorios cu Avraam. El l-a instruit pe patriarh să ia o vițea, o capră și un berbec și să le taie pe toate în două. Apoi Avraam trebuia să ia o turturică și un porumbel și să le așeze pe pământ, cap la cap. Avraam a făcut așa cum a fost instruit și, pe măsură ce aceste creaturi zăceau sângerând, vulturii au început să coboare asupra lor.

Ce a făcut Avraam când au venit vulturii? Scriptura spune că i-a alungat. Acesta a fost un sacrificiu sacru pe care Avraam nu l-a lăsat să fie spurcat sau nepotrivit pentru Sfântul său Domn. Tot astfel, Domnul ne-a arătat o modalitate de a face față „vulturilor” sau ispitelor și gândurilor deșarte, atunci când se strecoară asupra jertfelor noastre spirituale.

Ori de câte ori îmi vine în minte vreo voce de îndoială sau de întrebare față de Dumnezeu, trebuie să o aliniez la ceea ce știu despre Domnul meu iubitor. Nu pot accepta niciun gând ca fiind adevărat dacă se bazează pur și simplu pe ceea ce simt pe moment. Ele trebuie măsurate în funcție de promisiunile pe care mi le-a făcut Isus despre El Însuși și despre victoria pe care a câștigat-o pentru mine.

Dacă îmi vin gânduri care sunt acuzatoare, dacă provoacă îndoială și teamă, mă condamnă sau aduc un sentiment de respingere, știu că nu sunt de la Dumnezeu. Cu toții trebuie să fim pregătiți pentru astfel de gânduri întunecate și chinuitoare care vor veni. Chiar și Domnul Isus a fost supus acestui tip de idei de la inamic în timpul ispitirii Sale în pustie. Nu trebuie să ne fie frică de atacurile diavolului, fiindcă Hristos a dat arme puternice spirituale pentru război.

Când vulturi vin la tine, aducând o contemplare a propriei nevrednicii și nesiguranță, alungă-le departe prin Cuvântul lui Dumnezeu! Jertfa pe care Domnul te-a chemat să o aduci este plăcută Lui, iar El o va onora.

Download PDF