Umbli în pocăință? | World Challenge

Umbli în pocăință?

David Wilkerson (1931-2011)August 7, 2020

Biserica lui Isus este un loc unde păcătoșii se pocăiesc de păcatele lor, cu inima și gura lor. Într‑adevăr, apostolul Pavel confirmă: „Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta (și cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi). Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 10:8-10).

Mai simplu spus, suntem mântuiți prin mărturisirea noastră sinceră de pocăință. Isus afirmă: „N‑am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” (Matei 9:13) El spune că pocăința este modul prin care suntem vindecați și restaurați: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” (Luca 5:31-32)

Preaiubiților, aceasta este o veste bună! Isus ne spune: „În biserica Mea, toți sunt vindecați prin pocăință. Nu contează cine ești - cel rănit din punct de vedere fizic, cel bolnav psihic, cel bolnav spiritual. Toți trebuie să vină la Mine în același fel și toți găsesc vindecare.”

Pocăința a fost centrul primei predici de după învierea lui Hristos, când Petru a spus mulțimilor adunate în ziua Cinzecimii: „Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră… voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.” (F. Ap. 2:22-23) Când oamenii au auzit aceste cuvinte, au rămas profund convinși. Cuvântul predicat a străpuns inimile lor, pentru că Duhul Sfânt a venit în toată puterea Sa. Și în conformitate cu ce a spus Isus, aceasta este lucrarea Duhului. El a spus că Duhul Sfânt a venit să „dovedească lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.” (Ioan 16:8)

Mulțimile au fost așa de răscolite încât atunci când au auzit aceste cuvinte nu se mai puteau mișca. Dintr-odată, le era pusă înainte o chestiune de viață și de moarte. Când l-au strigat pe Petru și l-au întrebat ce trebuie să facă, acesta a răspuns: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre… Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos!” (Fapte 2:38,40)

În calitate de creștini, ar trebui să fiți profund recunoscători de prezența Duhului Sfânt pe măsură ce Îl lăsați să-Și facă lucrarea Sa autentică în voi. Isus vrea să umblați în pacea Sa atât timp cât trăiți pocăința.

Download PDF