Urât din cauza misiunii pentru Isus | World Challenge

Urât din cauza misiunii pentru Isus

David Wilkerson (1931-2011)September 17, 2020

Isus spune bisericii: „Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăția cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.” (Matei 5:10-12)

De ce lumea urăște adevărata biserică, păstorii și enoriașii acesteia? Un adevărat creștin este iubitor, pașnic, iertător și grijuliu. Cei care se supun cuvintelor lui Isus sunt jertfitori de sine, blânzi și amabili.

Înțelepciunea obișnuită ne spune că nu este firesc să urăști pe cei care te iubesc, care se roagă pentru tine și care te binecuvântează. Deci, de ce sunt creștinii atât de urâți? Isus spune în mod simplu: „Dacă vă urăște lumea, știți că pe Mine M-a urât înaintea voastră. ... Dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni!“ (Ioan 15:18, 20).

Biserica, slujitorii și credincioșii sunt urâți din cauza misiunii lor, care înseamnă mult mai mult decât a spune oamenilor pierduți: „Isus te iubește”. Puteți rămâne surprinși atunci când vă este reamintită misiunea noastră. Pe scurt, ca și creștini trebuie să luăm de la cei pierduți ce le este mai prețios: îndreptățirea de sine. Înseamnă a le traduce că libertatea pe care ei cred că o au, este de fapt sclavie.

Isus a spus: „Eu v-am ales din mijlocul lumii” (Ioan 15:19). Această indică exact principalul motiv pentru care suntem urâți. Când am fost mântuiți, am „ieșit din lume” și am acceptat misiunea noastră de a insista ca și alții „să iasă din lume”.

„Nu sunteți din lume ... de aceea vă urăște lumea.“ (15:19) Hristos spune, în esență: „Lumea te urăște pentru că Eu te-am chemat din starea ta. Și aceasta înseamnă că te-am chemat afară din anturajul lor. Cu toate acestea, nu doar că te-am chemat, ci te-am trimis ca să îi chemi și tu pe ceilalți.”

Iată totuși un cuvânt încurajator. Chiar dacă lumea urăște și persecută adevărații ucenici ai lui Hristos, găsim o dragoste și o afecțiune evlavioasă în rândul membrilor bisericii Sale. Într-adevăr, pe măsură ce lumea din jurul nostru devine din ce în ce mai haotică, dragostea incredibilă a celor credincioși crește și devine mai prețioasă.

După cum spunea Hristos: „Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu!” (Ioan 13:34)

Download PDF