SECRETUL PUTERII SPIRITUALE | World Challenge

SECRETUL PUTERII SPIRITUALE

David Wilkerson (1931-2011)October 21, 2019

Profetul Isaia a pronunțat „vai” cu privire la Israel: „Vai - zice Domnul - de copiii răzvrătiţi!” (Isaia 30:1). Cuvântul ebraic pe care Isaia îl folosește pentru „răzvrătiți” înseamnă a lepăda credința, a întoarce spatele, a se încăpățâna. De la ce anume se abătuse poporul lui Dumnezeu? Și ce a provocat alunecarea lor înapoi? 

Răspunsul este în următoarea frază: „[Ei] iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu.” (30:1). Aceasta înseamnă că își fac propriile planuri. Mai simplu spus, Dumnezeu le zicea: „Poporul Meu nu Mă mai caută pentru îndrumare și sfătuire. În schimb, se sprijină pe brațul omenesc. De fiecare dată când acționează fără să Mă întrebe, căutând ajutor în lume, ei adună păcat peste păcat. Și-au părăsit încrederea în brațul Meu puternic. ” 

Oamenii lui Dumnezeu știau bine că trebuie să aibă încredere în Domnul în orice situație, oricât de nesemnificativă ar fi fost. Psalmii le reaminteau constant: „Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.” (Psalmul 36:7) „Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare.” (57:1) „Căci Tu eşti ajutorul meu, şi sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale.” (63:7)

Isaia declara faptul că Dumnezeu le va dărâma toate zidurile lor autoprotectoare: „de aceea, nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt care, spărgându‑se, ameninţă să cadă, şi a cărui prăbuşire vine deodată, într-o clipă: îl sfărâmă cum se sfărâmă un vas de pământ, care se sfărâmă fără nicio milă şi din ale cărui sfărâmături nu mai rămâne niciun ciob măcar.” (Isaia 30:13-14). Dumnezeu le spunea: „Am să sfărâm în bucăți orice lucru fals în care v-ați pus încrederea. Planurile voastre se vor prăbuși.” 

Apoi Isaia a dezvăluit inima plină de compasiune a lui Dumnezeu față de poporul Său. El a îndemnat pe Iuda: „Nu mai trăiți în confuzie. Nu trebuie să mai îndurați această prăbușire subită. Dumnezeu ne-a pregătit o cale de ieșire. „Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” (30:15)

Pe scurt, în acest loc, aflăm secretul lui Dumnezeu pentru puterea spirituală: „Liniștea și încrederea vor fi puterea voastră.” Cuvântul pentru „liniște” în ebraică înseamnă „a se reface”, indicând calmare, relaxare, eliberare de orice neliniște, având un sprijin.

Nu mulți creștini, în zilele noastre, au această liniște și această încredere.

O multitudine de credincioși sunt implicați într-o frenezie de activități, grăbindu-se nebunește să obțină lucruri. Chiar și în slujire, lucrătorii lui Dumnezeu sunt plini de îngrijorări și temeri, căutând răspunsuri prin conferințe, seminarii sau prin cărțile cele mai vândute. Toți își doresc îndrumare, soluții, ceva care să le calmeze spiritul, cu toate acestea le caută în orice fel de sursă, numai la Domnul nu.

Ei nu realizează că Dumnezeu a rostit deja un cuvânt pentru ei prin profetul Isaia. El descrie ceea ce era presupus că neprihănirea lui Dumnezeu va face în noi: „Lucrarea neprihănirii va fi pacea; roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.” (Isaia 32:17) Dacă umblăm cu adevărat în neprihănire, viețile noastre vor purta rodul unui duh calm, unei inimi liniștite, rodul păcii cu Dumnezeu. 

Petru vorbește despre „curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu” (1 Petru 3:4). Un astfel de duh nu are de-a face cu temperamentul sau personalitatea cuiva. Unii oameni sunt înclinați în mod natural să fie calmi și timizi, în timp ce alții, pur și simplu, sunt molatici. Nu, duhul blând și liniștit la care se face referire este doar Duhul Sfânt. El Îl dă tuturor celor care au încredere deplină în Domnul, în toate lucrurile. 

Când Isaia privea în jur, a văzut pe copiii lui Dumnezeu fugind în Egipt pentru ajutor, încrezându-se în oameni, bazându-se pe cai și care. Profetul a avertizat: „Căci egipteanul este om, nu Dumnezeu, şi caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-Şi întindă Domnul şi ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea, şi vor pieri cu toţii.” (Isaia 31:3) 

Ambasadorii veneau și plecau. Liderii țineau întâlniri de urgență pentru strategie. Toată lumea era panicată și se plângea: „Ce putem face? Asirienii ne vor șterge de pe fața pământului.”

Isaia i-a asigurat: „Nu ar trebui să se întâmple astfel. Întoarceți-vă din depărtarea voastră! Pocăiți-vă de rebeliune, de a vă pune încrederea în ceilalți! Întoarceți-vă la Domnul și El vă va acoperi cu o mantie a păcii! El vă va oferi liniște și odihnă în tot ceea ce faceți.”

Duhul Sfânt ne dă putere atunci când noi  predăm toate nevoile noastre în mâinile lui Dumnezeu și avem încredere în puterea Lui.

Rut este un exemplu de astfel de încredere. După ce soțul ei a murit, Rut a locuit cu soacra sa, Naomi, care era destul de în vârstă. Naomi era îngrijorată de bunăstarea lui Rut și voia să-i asigure viitorul nurorii ei. Ea a sfătuit-o pe Rut să se pună la picioarele bogatului Boaz și să-l roage să-și îndeplinească obligația față de ea ca rudenie.

În acea seară, după ce se terminase munca, Boaz s-a așezat. „Boaz a mâncat şi a băut, … Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele şi s-a culcat.” (Rut 3:7).     A doua zi dimineață, acesta se trezise uluit, găsind o femeie întinsă la picioarele lui. (Nu a fost nimic imoral prin prezența lui Rut acolo, era un obicei comun din acea vreme.) „Și a zis: «Cine ești tu?» Așa că ea a răspuns: „Eu sunt Rut, slujnica ta; întinde-ţi poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare.” (3:9) Ea spunea, în esență: „Îți vei asuma obligația unei rude pentru mine? Te vei oferi?” Pe scurt, ea a întrebat: „Vrei să te căsătorești cu mine?”    

Aceasta nu a fost o metodă manipulatoare. Rut și Naomi făcuseră totul după rânduiala divină. Putem fi siguri de acest lucru, fiindcă descendența lui Hristos a venit prin Rut. Când Rut s-a întors acasă în acea dimineață, Naomi a întrebat-o: „Tu ești, fiica mea?” (3:16) Ea o întreba, cu alte cuvinte, „Aș putea să te numesc „Rut, cea logodită?” Sau ești încă văduva Rut?” 

Rut i-a povestit lui Naomi toate cele întâmplate. Acum ascultați sfatul evlavios al soacrei sale: „Fii liniştită, fiica mea, până vei şti cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârşi lucrul chiar astăzi.” (3:18)         Naomi s-a rugat cu privire la această situație, căutând îndrumarea lui Dumnezeu, iar El i-a dat sfatul potrivit. Domnul i-a amintit de legea răscumpărării rudei (care era un tipar și o prefigurare a lui Hristos). Naomi era încrezătoare că ea și Rut și-au făcut partea lor. Acum era timpul să stea neclintite și să aibă încredere în Dumnezeu pentru a îndeplini ceea ce a promis. 

Ea spunea: „Este totul în mâinile Domnului acum, Rut. Tu doar să stai liniștită și calmă. Dumnezeu va lucra supranatural pentru tine, așa că nu trebuie să-ți faci griji, să te frămânți sau să manipulezi ceva. Lasă ca liniștea și încrederea să fie forța ta. Dumnezeu nu-l va lăsa pe Boaz să se odihnească până nu va pune un inel pe degetul tău.”

Liniștea și pacea s-au așternut în casa lui Naomi. Nimeni nu era neliniștit, încât să stea să-și roadă unghiile și să se întrebe: „Oare va împlini Dumnezeu? Când se va întâmpla?” Aceste două femei credincioase puteau să se relaxeze, să cânte și să-L laude pe Domnul pentru bunătatea Lui.

Ce poți să spui despre casa ta? Este o locuință calmă și pașnică? Sau este un loc de îndoială, de întrebări, anxietate și neliniște? Alergi aici și acolo, înfricoșat: „Cum o să‑mi plătesc facturile?” Când vin problemele, Îl cauți pe Dumnezeu cu stăruință înaintea oricărei alte surse? Asculți tot ce-ți spune să faci? În cele din urmă, ești în continuare liniștit, având încredere în El pentru ce va rezulta? Dacă este așa, atunci casa ta ar trebui să fie una plină de calm și pace.

Isaia enumeră lucrurile bune pe care le primesc cei care Îl așteaptă pe Domnul în toate.

„Ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El... nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine, când vei striga; cum va auzi, te va asculta. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: "Iată drumul, mergeţi pe el!", când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga. Voi însă veţi cânta ca în noaptea ... veţi fi cu inima veselă...” (Isaia 30:18-19, 21, 29). Isaia spunea: „Dacă numai vei aștepta de la Domnul - dacă vei striga din nou către El și te vei întoarce ca să te încrezi în El - va face pentru tine tot ce am spus și multe altele.” 

Dumnezeu poate să rostească doar un cuvânt și vrăjmașul ar cădea în fața noastră: „Atunci asirianul va tremura de glasul Domnului, care îl va lovi cu nuiaua Sa.” (30:31) Nu există nimic pe care Tatăl nostru să nu poată rezolva, nicio luptă pe care să nu o poată câștiga pentru noi, printr-un simplu cuvânt rostit. Isaia spune „suflarea Domnului” va mistui totul în calea noastră (vezi 30:33)

Dragă sfânt creștin, El vrea totul: sănătatea ta, familia ta, viitorul tău. Vrea să‑I încredințezi orice problemă și vrea să trăiești în liniște, încredere și odihnă. Du-te în camera ta secretă și stai singur cu Domnul. Adu totul înaintea Lui. El a promis: „Îmi vei auzi cuvântul spunându-ți pe ce cale trebuie să mergi. Aceasta este calea. Acum, umblă pe ea!”

Download PDF