BABA WA SIKU ZOTE | World Challenge

BABA WA SIKU ZOTE

Claude HoudeSeptember 12, 2020

Katika maandiko, Mungu anatufunulia asili yake kupitia majina yake. Katika kitabu cha Mwanzo anajifunua kama Elohim, Muumba mpitifu anayestahili kupokea ibada. Katika Isaya, anajifunua kama Emmanuel, Mungu na sisi - akionyesha upendo wake mkubwa kwetu kwa kuinama na kukutana nasi.

Wakati Mungu alimwuliza Musa aongoze watu wake kutoka utumwani, alimpa ufunuo mpya wa moja ya majina yake kumpa nguvu, kumtia nguvu. "Kisha Musa akamwambia Mungu, 'Kweli, nilipokuja kwa wana wa Israeli na kuwaambia," Mungu wa baba zako amenituma kwako, "nao wakaniambia," Jina lake nani?" Nitawaambia nini? ''Mungu akamwambia Musa, MIMI NIKO AMBAYE NIKO” (Kutoka 3:13-14).

Haijalishi unakumbana na nini, haijalishi una kubeba nini maishani mwako wakati huu, Mungu ndiye Mimi. Yeye sio yule niliyewahi kuwa naye au labda siku moja. Hapana, yeye ndiye Mola wako, Mungu wako, mimi ni - sasa. Maandiko kila wakati humhusu Mungu kwa sasa tuna siku za kesho na kesho, lakini Mungu hana jana au kesho. Mungu daima ni Mungu wa sasa, Baba wa sasa.

Zaburi 86:11 inasema, "Nifundishe njia zako, Ee BWANA, nami nitatembea kwa kweli na kuiunganisha moyo wangu kuheshimu jina lako." Ni ombi gani inayosema, "Bwana, kuleta moyo wangu mahali pa kuishi kamwe bure. Nataka maisha yangu yatakase jina lako. Nataka ushuhuda wangu, maneno yangu kutakasa jina lako. Nataka ukweli, furaha, ukweli wangu na tabia yangu kutakasa jina lako. Jina lako litukuzwe katika maisha yangu!"

Yesu Masihi ni tumaini letu, amani yetu, furaha yetu isiyosomeka na imejaa utukufu. Yeye ndiye mwamba wetu na nabii wetu, kuhani wetu mkuu na mkombozi wetu, Mwana wa Adamu, Mwana wa Mungu Aliye Juu Zaidi. Pokea amani ya Mungu leo; pokea uhuru kutoka kwa wasiwasi, uhuru kutoka kwa hofu - na ibada kwa jina lenye nguvu la Yesu!

Claude Houde ni mchungaji anayeongoza  Eglise Nouvelle Vie (Kanisa la New Life) huko Montreal, Canada. Chini ya uongozi wake Kanisa la New Life limekua kutoka kwa watu wachache hadi zaidi ya 3500 katika sehemu ya Canada na makanisa machache ya Kiprotestanti yaliyofaulu.

Download PDF