HATUKO WAGENI TENA | World Challenge

HATUKO WAGENI TENA

Gary WilkersonOctober 14, 2019

Mungu aliumba mwanadamu kwa ajili ya kushirikiana naye. Kusudi lake la milele lilikuwa kwamba mwanadamu angeshiriki katika jamii yake ya Utatu wa upendo, kukubalika, huruma, na kufahamiana kweli. Dhambi iliingia ulimwenguni na kumaliza wazo hili la uhusiano, na dhambi ilikuja kama aibu, kutengwa, kujitenga, kutokuwa na matumaini. Lakini basi Kristo alionekana kwenye eneo la tukio!

“Kwama zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa, katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye Amani yetu, aliyetufanya sisi sote… Basi tangu sasa nyinyi sio wageni tena wala wapitaji, bali ninyi niwenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumba ya Mungu” (Waefeso 2:12-14, 19).

Paulo anashughulikia mabadiliko ya kibinafsi ambayo huja kwa nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo. Lakini pia anazungumza juu ya kuleta amani na marejesho kwa uhusiano uliovunjika wa watu. Ambapo uliwahi kuhusishwa na wengine na uadui, hofu, kujitenga na wasiwasi, sasa unaweza kutembea katika upatanisho, amani na upendo. Umefanywa waadilifu katika Kristo, na ukuta huo wa hasira na chuki umepita. Kuanzia sasa utatembea kwa upendo na amani na kukubalika na uhuru na uponyaji. Maneno ambayo yamesemwa kwa kuelekea wewe yanaweza bado kuumiza, lakini hautajenga ukuta wa uadui kama ulivyofanya hapo zamani.

Neno la Mungu linashughulikia hivi: "Ikiwezekana, kwa upande wenu, make katika Amani na watu wote" (Warumi 12:18). Kwa maneno mengine, Mungu atakupa neema ya kusamehe na kuongeza huruma kwa wengine lakini inaweza kuwa haijapokelewa vizuri. Walakini, unaweza 'kukumbuka kwamba ulikuwa umtengwa kutoka kwa Kristo' lakini hiyo ni zamani. Wewe ni mshirika wa nyumba ya Mungu na uko huru kwa sababu ya dhabihu ya Kristo. Katika nafasi hii mpya nzuri, sasa unatembea katika ushindi wake!

Download PDF