相交的大NGUVU YA USHIRIKA | World Challenge

相交的大NGUVU YA USHIRIKA

David Wilkerson (1931-2011)October 6, 2020

"Walakini, Mungu, afarijiaye wanyonge, alitufariji kwa kuja kwa Tito" (2 Wakorintho 7:6).

Paulo alichukua safari ya huduma kwenda Troa ambako angejiunga na mtoto wake wa kiroho Tito. Alitamani kumwona mwanawe mcha Mungu katika Kristo na alijua roho zake zingeinuliwa na uwepo wake. Hata hivyo baada ya Paulo kufika Troa, Tito hakujitokeza.

Milango ya huduma ilifunguliwa kwa Paulo huko Troa, lakini moyo wa mtume ulikuwa mzito wakati akingojea kuwasili kwa Tito. Paulo aliandika juu ya uzoefu, "Nilipofika Troa kuhubiri injili ya Kristo, na mlango ulifunguliwa na Bwana, sikupumzika katika roho yangu kwa sababu sikumpata Tito ndugu yangu… [kwa hivyo] nilikwenda Makedonia” (2 Wakorintho 2:12-13).

Paulo alifanya kitu ambacho hakuwahi kufanya maishani mwake, kitu ambacho kilikuwa kinyume na kila kitu alichohubiri; alitembea na kutangatanga bila kupumzika bila kwenda Makedonia. Picha gani ya askari aliyejeruhiwa msalabani. Mtume mkuu alipigwa chini kwa akili, mwili na roho. Kwa nini? Ni nini kilichomleta Paulo kufikia hatua hiyo? Mtume mwenyewe anaelezea. "Sikukuwa na raha rohoni mwangu, kwa sababu sikumpata Tito ndugu yangu." Alikuwa peke yake, na alihitaji sana ushirika.

Shetani huja siku zote kutushambulia tunapochoka kutokana na vita. Hapo ndipo tunapokuwa hatarini zaidi kwa uwongo wake, na adui angeweza kumpiga Paulo na wale wawili matata: "Tito hajaja kwa sababu amekukataa wewe" au "Tito hayupo kwa sababu huna ufanisi tena, Paulo . Huduma yako haizai matunda.”

Ikiwa umetembea kwa urafiki na Bwana, unajua vizuri kile Paulo alikuwa anakabiliwa nacho. Shetani ndiye baba wa uwongo, na hivi sasa anaweza kukutumia uwongo kama huo. “Kila mtu amekukataa. Huna nafasi katika kazi ya ufalme wa Mungu. Unachukua nafasi tu. "

Tito alifika Makedonia, na alifika akiwa na roho ya kuburudisha. Moyo wa Paul uliinuliwa wakati wanaume hao wawili waliposhirikiana, na aliandika, "Nimejaa faraja. Ninafurahi sana katika dhiki [yangu] yote” (2 Wakorintho 7:4).

Mungu hutumia watu kuburudisha watu! Leo, tafuta nafasi ya kuwa Tito kwa mtu aliyekatishwa na roho. Labda simu rahisi italeta faraja na kuburudisha kwa ndugu au dada katika Kristo na kusababisha uponyaji wa roho.

Download PDF