HAKUNA KITU CHA THAMANI ZAIDI KULIKO YESU | World Challenge

HAKUNA KITU CHA THAMANI ZAIDI KULIKO YESU

David Wilkerson (1931-2011)July 17, 2020

Yesu alipenda kuongea na umati kwa mifano. “Yesu alisema hivi kwa umati kwa mifano… ili itimie yaliyosemwa na nabii, akisema, Nitaifunua midomo yangu kwa mifano; Nitasema mambo yaliyowekwa siri tangu kuumbwa kwa ulimwengu'” (Mathayo 13:34-35).

Bibilia inasema wazi kuwa kuna siri za Bwana: "Ushauri wake wa siri uko kwa wenye haki" (Mithali 3:32). Ukweli huu uliofichika haujafahamika tangu msingi wa ulimwengu, lakini Mathayo anatuambia wamezikwa katika mifano ya Yesu. Wana nguvu ya kuwaweka huru Wakristo kweli ikiwa wako tayari kulipa gharama ya kuwagundua.

Wacha tuangalie mfano wa lulu ya bei kubwa. "Ufalme wa mbinguni ni kama mfanya biashara anayetafuta lulu nzuri, ambaye alipopata lulu moja ya bei kubwa, akaenda akauza yote aliyokuwa nayo akainunua" (Mathayo 13:45-46). Mfanyabiashara hapa pia alikuwa mhudumu, ambaye alijizalisha kwa kutathmini lulu za gharama kubwa kwa ubora na thamani yao. Anawakilisha kikundi kidogo cha waumini na Yesu ni lulu ya bei kubwa, ya thamani isiyoweza kuhesabika.

Kwa wazi, lulu ilikuwa ya Baba ambaye alikuwa na Kristo kama tu baba yoyote ana mtoto wake mwenyewe. Kwa kweli, Yesu ndiye mali ya thaminiwa na ya thamini sana ya Baba na kitu kimoja tu kingesababisha Baba aachilie lulu hii isiyo na thamani. Yeye na Mwanawe walikuwa wamefanya agano kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu na kwa agano hilo, Baba alikubali kumtoa Mwana wake kama dhabihu kwa madhumuni ya kuwakomboa wanadamu.

Wakati makuhani wakuu walipochunguza lulu hii, walikula tamaa sana. "Wakatwaa vipande thelathini vya fedha, thamani ya yule aliye bei, ambaye wao wa wana wa Israeli wamem Bei" (Mathayo 27:9). Fikiria! Mungu wa ulimwengu alikuwa ameifanya lulu yake ya thamani ipatikane na wote, lakini watu hawa hawakumwamini.

Mpendwa, Mungu anatarajia lulu yake ipatikane na wale ambao wameamua kumiliki. Ni kana kwamba anasema, "Lulu yangu inapatikana tu kwa wale wanaomtia thamani kubwa." Yesu anakupa kila kitu alivyo - furaha, amani, kusudi, utakatifu. Yeye ndiye hazina yako, inapatikana kwako badala ya uaminifu wako, upendo wako, na imani yako katika Neno lake.

Download PDF