HUDUMA YA WAKATI WOTE KWA AJILI YA YESU | World Challenge

HUDUMA YA WAKATI WOTE KWA AJILI YA YESU

David Wilkerson (1931-2011)June 25, 2020

Mungu anatamani kila muumini ashiriki katika huduma ya wakati wote - lakini huduma ya wakati wote ni nini? Haimaanishi tu kuchunga kanisa, kusafiri kama mwinjilisti au kwenda nchi ya wageni kama mmishonari. Maandiko yanasema sote tumeitwa kama makuhani kwa Bwana; machoni pa Bwana, huduma ya wakati wote ni huduma kwake.

Hauitaji makofi ya kibinadamu, mpango, mgawo, au kuhusika katika kazi fulani nzuri. Huduma pekee inayokidhi roho yako ni sala yako na ibada yako kwa Bwana kwa sababu unajua kuwa huduma yote hutoka nje ya huduma kwa Mwokozi. Unapojitoa kabisa kwa kitu kimoja - kumtumikia Bwana - basi uko tayari kwa kile ambacho Mungu huona kama huduma ya wakati wote.

Katika siku zijazo, waumini wapitao, wenye unyevunyevu watapata ujinga wa dhamiri zao. Hii haitakuwa ngumu dhidi ya Mungu; wanashikilia aina ya uungu na wanaamini wako salama, lakini wakati utafika ambapo hawatahisi chochote. Na, kwa upande wake, hawatakuwa na hofu, mshtuko au wasiwasi wa umilele. Wataacha kukua katika Kristo na kuwa malengo rahisi ya Shetani.

Paulo anaelezea kile kinachotokea kwa wale ambao wanakataa kukua katika Kristo: “Kwa kuwa ufahamu wao umefanywa giza, na kutengwa na maisha ya Mungu, kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya upofu wa mioyo yao; ambao, kwa kuwa zamani kwa hisia, wamejitolea kwa uasherati, ili kufanya uchafu wote kwa tamaa” (Waefeso 4:18-19). Kwa kifupi, watu kama hao huwa wa kawaida juu ya mambo ya Mungu na hupuuza simu zote ili kuamka na kumtafuta.

Ninawasihi kila muumini mchanga: ikiwa umekuwa dhaifu na dhaifu kwa Yesu, amka! Usiruhusu moto wa Roho Mtakatifu utoke katika maisha yako. Mtafute Bwana na uwe mhudumu wa wakati wote kwake, ukimfuatia kwa moyo wako wote. Kwa kufanya hivyo, utakuwa na nguvu ya Kristo kukabili siku zijazo kwa ujasiri na amani.

Download PDF