HURUMA NYORORO YA MUNGU KUELEKEA WANAOUMIA | World Challenge

HURUMA NYORORO YA MUNGU KUELEKEA WANAOUMIA

David Wilkerson (1931-2011)September 15, 2020

"Mwanzi uliopondeka hatauvunja" (Isaya 42:3).

Mwanzi ni bua refu au mmea ulio na shina lenye mashimo, kawaida hupatikana katika maeneo yenye mabwawa au karibu na usambazaji wa maji. Ni mmea wa zabuni, kwa hivyo huinama kwa urahisi wakati upepo mkali au maji ya haraka hupiga. Walakini mwanzi unaweza tu kuinama hadi sasa kabla ya kuvunjika mwishowe na kuchukuliwa na mafuriko.

Kama mwanzi katika hali ya hewa tulivu, Amerika wakati mmoja ilisimama kiburi na mrefu, imejaa kusudi na ahadi. Jamii yetu yote ilimheshimu Mungu, na Biblia ilifanyika kama kiwango cha sheria zetu na mfumo wa kimahakama.

Walakini, katika kufanikiwa kwetu, tulikuwa kama Israeli wa zamani: wenye kiburi na wasio na shukrani. Tumeanguka mbali kwa muda mfupi wakati Mungu ametupwa nje ya mifumo yetu ya korti, nje ya shule zetu, jina lake lilidhihakiwa na kudhihakiwa. Jamii yetu imepoteza kabisa dira yake ya maadili na kwa sababu hiyo, Amerika ambayo hapo zamani ilisimama mrefu sasa imelemaa, kama mwanzi uliopondeka.

Ikiwa tutapata kile tulichostahili, Amerika ingekuwa magofu, iliyoharibiwa na machafuko. Lakini Isaya anasema Yesu wetu mpole hangevunja mwanzi uliopondeka. Mwokozi wetu alikuja katika jamii iliyogubikwa na unafiki na iliyojaa dhambi. Alilia juu ya Yerusalemu, akitabiri kwamba nyumba yake ingekuwa ukiwa. Nyinyi aliipa jamii hiyo miaka sabini zaidi ya kuhubiri injili. Miaka hiyo ilijazwa na mashahidi waliotiwa mafuta na Roho wakifanya miujiza, wakihubiri matumaini na toba, na kutoa wito wenye nguvu kwa ufalme. Yesu hangevunja tu mwanzi uliopondeka ambao Israeli ilikuwa imekuwa.

Fikiria upole wa Bwana kwa watu wake mwenyewe. "Umati mkubwa ulimfuata, naye akawaponya wote" (Mathayo 12:15). Neno "uliopondeka" lina ufafanuzi kadhaa: kuumizwa, kupondwa na matarajio ambayo hayajatimizwa. Watu wengi wa Mungu leo ​​wanahitaji neno juu ya huruma nyororo ya Mwokozi wetu kwa sababu wamekuwa mianzi iliyopondeka.

Mpendwa, mwendo huu wa Kikristo ni vita. Inamaanisha vita, uchovu, majeraha, na kukabiliwa na adui mkali ambaye yuko nje kukuharibu. Haijalishi umepata jeraha gani, umeinama vipi na mafuriko yako ya upimaji. Mungu amekupa ahadi hii ya ajabu: "Hautavunjwa. Sitakubali moto wako utoke. Imani yako haitazimwa.”

Hili ndilo neno lako la ukombozi: Simama na uamini! Wakati umefika wa kuamini Yesu yuko pamoja nawe katika dhoruba yako na atakupa nguvu ya kustahimili.

Download PDF